Retina AMD Polska

„Aktywny Absolwent” – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” mającym pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe wymagania:

• posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej, 
• są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich dwóch latach, 
• są mieszkańcami woj. mazowieckiego. 
OFERTA
Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. PZN oferuje uczestnikom:
• szkolenia i kursy zawodowe,
• naukę języków obcych,
• płatne staże zawodowe,
• doradztwo i coaching. 

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane  powinny wypełnić formularz  rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania

 

KONTAKT

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie pod nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255.

 

***

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”

Kontakt

Retina AMD Polska

Retina AMD Polska
ul. Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: wtorek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra