Retina AMD Polska

Aktywny Absolwent – zaproszenie do udziału w projekcie dla osób nieaktywnych zawodowo

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom nieaktywnym zawodowo.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  2. są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach (różnego rodzaju studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),
  3. są mieszkańcami województwa mazowieckiego.

W ramach projektu “Aktywny Absolwent” uczestnikom zostaną zaoferowane:

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • nauka języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz  rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl. Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się telefonicznie pod nr tel.:

  • 22 635 60 38 lub
  • 22 831 22 71 wew. 255.

Projekt „Aktywny Absolwent” współfinansowany jest ze środków PFRON i realizowany w ramach pilotażowego programu “Absolwent”.

 

Kontakt

Retina AMD Polska

Retina AMD Polska
ul. Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: wtorek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra