Retina AMD Polska

Ankieta na temat wiedzy o badaniach klinicznych

W imieniu realizatorów projektu “Pacjent w badaniach klinicznych” przekazujemy prośbę o udział w krótkim anonimowym badaniu na temat wiedzy o badaniach klinicznych.

 

Ankieta jest anonimowa, a udział w niej dobrowolny. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 min. Ankieta dostępna do 30 kwietnia 2019 r. Informacje zebrane dzięki ankiecie posłużą do stworzenia raportu na temat, jak obecnie postrzegane są badania kliniczne (odnośnik do ankiety – https://www.survio.com/survey/d/badania-kliniczne)

 

Cel projektu

Celem projektu “Pacjent w badaniach klinicznych” jest bowiem prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie poprawy wiedzy o badaniach klinicznych. Ankieta została przygotowana również we współpracy ze studentami studiów podyplomowych kierunku “Organizacja i Zarządzanie Badaniami Klinicznymi” Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Państwa odpowiedzi pomogą studentom zebrać niezbędne dane do ich pracy dyplomowej. Praca ma na celu ocenę świadomości społecznej, wiedzy, opinii na temat badań klinicznych wśród różnych grup wiekowych. Umożliwi to podjęcie dalszych działań propagujących wiedzę dotyczącą badań klinicznych w Polsce.

Realizatorzy oraz patroni projektu

Projekt jest realizowany we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju (organizacja koordynująca), Ministerstwem Zdrowia (współorganizator). Wśród partnerów projektu są zarówno organizacje społeczne jak i instytucje sektora publicznego:

  • Fundacja Urszuli Jaworskiej,
  • GCPpl,
  • Polska Unia Organizacji Pacjentów “Obywatele dla Zdrowia”,
  • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
  • Polskie Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce,
  • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych

 

Patronat honorowy nad projektem sprawują Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

 

Link do ankiety

Ankieta znajduje się na stronie – https://www.survio.com/survey/d/badania-kliniczne

Jest w pełni anonimowa, a udział w niej jest dobrowolny. Wykonanie ankiety zajmuje ok. 10 min. Ankieta dostępna do 30 kwietnia 2019 r.   W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z Fundacją Urszuli Jaworskiej, pisząc na adres mejlowy: register@fundacjauj.pl lub sebastian.gawlik@fundacjauj.pl

Więcej informacji o projekcie dostępne jest tutaj – https://pacjentwbadaniach.pl/

 

  

 

  

 

Kontakt

Retina AMD Polska

Retina AMD Polska
ul. Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: wtorek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra