Retina AMD Polska

Ankiety pilotażowe – wysiękowe AMD

Zgodnie z ustalonym przez nas harmonogramem prace związane z projektem rozpoczęliśmy od przygotowania ankiety pilotażowe j- wywiadu z 20 pacjentami z różnych województw w Polsce, chorującymi na wysiękową postać AMD.

Dzięki długim rozmowom telefonicznym z chorymi mogliśmy dogłębnie poznać różnorakie problemy z jakimi borykają się pacjenci.
Dziękujemy serdecznie naszym rozmówcom, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami.

Na bazie tych wywiadów opracowaliśmy ankietę główną z którą dotarliśmy do chorych we wszystkich województwach w Polsce. Odpowiedzi uzyskaliśmy od prawie 400 chorych na wysiękowe AMD.

Wszystkim bardzo dziękujemy!

“Społeczny audyt leczenia wysiękowej postaci AMD w Polsce”.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

logotypy_

 

 

Góra