Retina AMD Polska

Bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku jaskry

W całej Polsce w dniach od 10 do 16 marca b.r. prowadzone są bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku jaskry w ramach Światowego Tygodnia Jaskry.

Profilaktyczne badanie w kierunku jaskry zalecane jest każdej osobie, która od roku nie była u okulisty. Na stronie www.TydzienJaskry.pl znajdziemy informacje, które z gabinetów i poradni okulistycznych przyłączyły się do projektu “Polscy Okuliści Kontra Jaskra”. W tych gabinetach między 10 a 16 marca będziemy mogli przeprowadzić bezpłatne badania przesiewowe w kierunku jaskry tj. badania budowy dna oka, grubości rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego.W akcji bierze udział 72 zarejestrowane gabinety na terenie 43 miast w Polsce.

Przypomnijmy, że do podstawowych czynników ryzyka zachorowania na jaskrę zalicza się:

  • wiek powyżej 40. roku życia,
  • choroby kardiologiczne,
  • obecność jaskry w rodzinie,
  • zaburzenia krążenia obwodowego,
  • życie w ciągłym stresie i bóle głowy.

Światowy Tydzień Jaskry to międzynarodowa inicjatywa lekarzy okulistów mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania. Akcję w Polsce organizuje Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO), Sekcja Jaskry PTO, przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych.

 

postacie starszego mężczyzny i lekarza. Na dole zdjęcia nałożone logo Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i napis Polscy Okuliści Kontra Jaskra, 10-16 marca 2019 oraz napis Bezpłatne badania bez skierowania 10-16 marca 2019. PTO Polskie Towarzystwo Okulistyczne

Opis grafiki: postacie starszego mężczyzny i lekarza. Na dole zdjęcia znajduje się logo Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i napis Polscy Okuliści Kontra Jaskra, 10-16 marca 2019 oraz napis “Bezpłatne badania bez skierowania 10-16 marca 2019. PTO Polskie Towarzystwo Okulistyczne”.

 

 

Kontakt

Retina AMD Polska

Retina AMD Polska
ul. Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: wtorek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra