Retina AMD Polska

doniesienia naukowe

 • Najnowsze doniesienia naukowe na temat chorób siatkówki oka. Czytaj dalej >

  Najnowsze doniesienia naukowe na temat chorób siatkówki oka.

  Zależność efektywności terapii zwyrodnienia siatkówki od miejsca wszczepienia komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej W chorobach zwyrodnieniowych siatkówki (RDD) w modelu zwierzęcym komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej (ASC) przeszczepione do przestrzeni podsiatkówkowej wykazują silny efekt ochronny. Ostatnio przeprowadzono kilka prób klinicznych w leczeniu RDD za pomocą doszklistkowej transplantacji komórek macierzystych, w tym ASC. Sprawdzono, […]

 • Wybrane doniesienia naukowe otrzymane od Retina International Czytaj dalej >

  Wybrane doniesienia naukowe otrzymane od Retina International

  Grudzień 2019 r. Narodowy Instytut Oka, Szkoła Medyczna w Harwardzie, Narodowy Instytut Zdrowia w Bethesda – USA Związek stosowania aspiryny z rozwojem AMD Badaniu poddano 3734 uczestników badań chorób oczu związanych z wiekiem (AREDS) w wieku od 55 do 80 lat i 2403 uczestników AREDS2 w wieku od 50 do 85 lat. Postęp AMD oceniano […]

 • Nowa terapia optogenetyczna nadzieją dla osób ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki Czytaj dalej >

  Nowa terapia optogenetyczna nadzieją dla osób ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki

  Bionic Sight rozpoczyna badanie kliniczne terapii optogenetycznej. Leczenie łączy terapię genową z wykorzystaniem urządzenia, które generuje i dostarcza kod do siatkówki.   W marcu 2020 r. firma Bionic Sight rozpoczęła 1/2 fazę badania klinicznego pierwszych 20 osób z zaawansowaną utratą wzroku z powodu RP, u których zastosowano nowatorskie leczenie optogenetyczne. Będzie je kontynuować do końca […]

 • Nowy lek na zwyrodnienie plamki żółtej podany pierwszemu pacjentowi w Polsce Czytaj dalej >

  Nowy lek na zwyrodnienie plamki żółtej podany pierwszemu pacjentowi w Polsce

  W maju tego roku pierwszy pacjent w Polsce rozpoczął leczenie nowym lekiem – brolucizumabem. Beovu (brolucizumab) to lek, który został zatwierdzony w lutym 2020 r przez Komisję Europejską do leczenia neowaskularnej postaci AMD (wAMD). Jest to jedyny lek anty-VEGF zaakceptowany w Europie, który leczy postać wAMD, jednocześnie umożliwiając zachowanie trzymiesięcznych odstępów między kolejnymi podaniami. Lek […]

 • Powiązanie niskiej wagi urodzeniowej ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem: wyniki badania Gutenberg Health Study (GHS) Czytaj dalej >

  Powiązanie niskiej wagi urodzeniowej ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem: wyniki badania Gutenberg Health Study (GHS)

  Moguncja, Niemcy, listopad 2019 r. W badaniu uczestniczyły 6492 osoby wieku od 35 do 74 lat. Poddano je badaniu zdjęcia dna oka zgodnie z Rotterdam Grading Scheme dla AMD na początku badania i podczas pięcioletniego badania kontrolnego. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy różne grupy wagowe (niska: <2500 g; normalna: 2500–4000 g; wysoka:> 4000 g). Częstość […]

 • Rola genu NR3C1 w zachowaniu funkcji nabłonka pigmentowego siatkówki (RPE) Czytaj dalej >

  Rola genu NR3C1 w zachowaniu funkcji nabłonka pigmentowego siatkówki (RPE)

  15 stycznia 2020, Uniwersytet Medyczny w Nanjing, Chiny Wiadomo, że zmiany komórek nabłonka pigmentowego siatkówki (RPE) inicjują wczesne zdarzenia patologiczne w zanikowym AMD. Zbadano wpływ okrągłego RNA pochodzącego z genu NR3C1 (circNR3C1) na funkcjonowanie RPE i patogenezę AMD. Stwierdzono, że zapobiega on postępowi AMD i chroni RPE. Suplementy farmakologiczne z tym genem są obiecującymi opcjami terapeutycznymi […]

 • Końcowy fragment C fibulinu-7 i jego aktywny syntetyczny peptyd tłumią neowaskularyzację siatkówki i naczyniówki Czytaj dalej >

  Końcowy fragment C fibulinu-7 i jego aktywny syntetyczny peptyd tłumią neowaskularyzację siatkówki i naczyniówki

  1 lutego 2020 Narodowy Instytut Zdrowia w Baltimore, Uniwersytet Medyczny w Baltimore, Narodowy Instytut Zdrowia w Bethesda, Podyplomowe Studium Medyczne w Tokio Związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) i retinopatia cukrzycowa to wiodące przyczyny ślepoty powodowanej wzmożoną angiogenezą. Mimo że białka neutralizujące VEGF zapewniają korzyści, potrzebne są nowe terapie. Wcześniej zidentyfikowano końcowy fragment C […]

 • Trwałe leczenie chorób naczyń siatkówki samoagregującymi się mikrocząstkami sunitynibu Czytaj dalej >

  Trwałe leczenie chorób naczyń siatkówki samoagregującymi się mikrocząstkami sunitynibu

  4 lutego 2020, University School of Medicine, Baltimore  Neowaskularne zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (nAMD) i retinopatia cukrzycowa (DR) wymagają częstych wstrzyknięć białka neutralizującego VEGF do ciała szklistego. Stwierdzono, że pojedyncze wstrzyknięcie mikrocząstek sunitynibu – inhibitora kinazy tyrozynowej, który blokuje receptory VEGF – do ciała szklistego silnie hamuje neowaskularyzację naczyniówki u myszy przez sześć miesięcy. Blokuje […]

 • Wyniki dziesięcioletniej terapii anty-VEGF przy neowaskularnej AMD (nAMD) Czytaj dalej >

  Wyniki dziesięcioletniej terapii anty-VEGF przy neowaskularnej AMD (nAMD)

  29 lutego 2020, Strasbourg, Montpellier, Paryż, Sydney Oceniono średnią zmianę ostrości wzroku u 94 osób z nAMD po 10 latach terapii anty-VEGF w jednym z ośrodków we Francji. Chorzy otrzymali średnio po 27,5 wstrzyknięć przez 10 lat. 10% oczu zyskało ≥10 liter, 64% straciło ≥10 liter, a 23% pozostało stabilnych. Zanik geograficzny stwierdzono w 93% oczu […]

 • Brak reakcji i szybkie uodpornienie na terapię anty-VEGF u pacjentów z wysiękowym AMD Czytaj dalej >

  Brak reakcji i szybkie uodpornienie na terapię anty-VEGF u pacjentów z wysiękowym AMD

  Leczenie przeciwnaczyniowym czynnikiem wzrostu śródbłonka (VEGF) stało się standardem leczenia wysiękowego AMD, jednak jego skuteczność może być w niektórych przypadkach ograniczona. To ważny problem kliniczny w długoterminowym leczeniu.   12 miesięczne badanie objęło 63 nieleczonych dotychczas pacjentów z AMD, którzy byli analizowani pod kątem braku odpowiedzi i tachyfilaksji, czyli szybkiego uodpornienia, po wstrzyknięciu ranibizumabu i […]

 • Wielonienasycone kwasy tłuszczowe o długim i bardzo długim łańcuchu (LC i VLC-PUFA) a zachorowalność na AMD Czytaj dalej >

  Wielonienasycone kwasy tłuszczowe o długim i bardzo długim łańcuchu (LC i VLC-PUFA) a zachorowalność na AMD

  Naukowcy odkryli, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe o długim i bardzo długim łańcuchu (LC i VLC-PUFA) mają wpływ na yachorowalnoś na AMD i rozwój tej choroby.  Potwierdzają to epidemiologia, badania biochemiczne i genetyczne; jednak dokładne mechanizmy patogenezy są nieznane. Naukowcy przeglądają dowody naukowe i kliniczne potwierdzające rolę PUFA w AMD i ustalają przyszłe kierunki wyjaśniania ról […]

 • Stan zapalny wewnątrz gałki ocznej po wstrzyknięciu antybiotyku do ciała szklistego i bez tej ochrony Czytaj dalej >

  Stan zapalny wewnątrz gałki ocznej po wstrzyknięciu antybiotyku do ciała szklistego i bez tej ochrony

  Porównano częstość wystąpienia stanu zapalnego w gałce ocznej po iniekcji do ciała szklistego  z miejscową profilaktyką antybiotykową i bez niej.   METODY: Jest to retrospektywne badanie kontrolne w pojedynczym ośrodku. Pacjenci z różnymi chorobami naczyń siatkówki leczeni byli wstrzyknięciami ranibizumabu, bewacyzumabu, afliberceptu lub kortykosteroidu do ciała szklistego w okresie od 1 października 2014 r. do […]

 • Doniesienia naukowe otrzymane od Retina International w grudniu 2019 r.  Czytaj dalej >

  Doniesienia naukowe otrzymane od Retina International w grudniu 2019 r. 

  15 grudnia 2018 r. Naukowcy z Uniwersytetu w Newcastle w Wielkiej Brytanii pracują nad nieinwazyjnym przywracaniem wzroku osobom z chorobami takimi jak retinitis pigmentosa, które nie utraciły połączenia między siatkówką i korą wzrokową. Zaprezentowali zestaw słuchawkowy o rozdzielczości 8100 pikseli wraz z oprogramowaniem. Może on działać zasilany standardową baterią, ładowaną raz na dobę. Zestaw jest […]

 • Rzadkie nie jest rzadkie Czytaj dalej >

  Rzadkie nie jest rzadkie

  Dzięki uprzejmości Retina International Paryż, 17 września 2019 r. – W tym dniu w czasopiśmie European Journal of Human Genetics zamieszczono artykuł napisany przez Orphanet (koordynowany przez INSERM, francuski Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych), EURORDIS-Rare Diseases Europe i Orphanet Ireland, który potwierdza, że ​​ na świecie żyje ponad 300 milionów osób z rzadkimi chorobami. […]

 • Wrodzona amauroza Lebera (LCA) Czytaj dalej >

  Wrodzona amauroza Lebera (LCA)

  Wrodzona amauroza Lebera  albo wrodzona ślepota Lebera (LCA) jest rzadką chorobą dziedziczną siatkówki spowodowaną wadami jednego z wielu różnych genów. Powoduje, że wyspecjalizowane fotoreceptory  z tyłu oka przestają działać prawidłowo, co powoduje pogorszenie a nawet utratę wzroku. LCA jest podobna do barwnikowego zwyrodnienia siatkówki. Zapada na nią 1 na 80 tys. osób i jest najczęstszą […]

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra