Retina AMD Polska

opieka zdrowotna

 • Koszty pośrednie związane z chorobą i leczeniem w chorobach okulistycznych to 12-krotność kosztów bezpośrednich Czytaj dalej >

  Koszty pośrednie związane z chorobą i leczeniem w chorobach okulistycznych to 12-krotność kosztów bezpośrednich

  W Polsce, w procesie decyzyjnym dotyczącym dopuszczenia danej technologii medycznej czy lekowej finansowanej ze środków publicznych uwzględnia się zasadniczo skuteczność kliniczną i dane ekonomiczne czyli opłacalność i wpływ na budżet systemu ochrony zdrowia, ale wyłącznie w zakresie kosztów bezpośrednich. Nie bierze się pod uwagę kosztów, które ponosi ZUS ani kosztów utraty produktywności. Dla chorób okulistycznych […]

 • Otwarcie filii Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN we Wrocławiu – przyjęcia pacjentów do programu rehabilitacji wzroku. Czytaj dalej >

  Otwarcie filii Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN we Wrocławiu – przyjęcia pacjentów do programu rehabilitacji wzroku.

  Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno Lecznicza Polskiego Jednostka Związku Niewidomych od 15.12.2017 roku w nowopowstałej filii we Wrocławiu ul. Kamiennogórska 16 (na terenie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych i Słabowidzących) będzie realizowała kompleksowy program rehabilitacji osób z problemami widzenia i osób niewidomych.  REHABILITACJA W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (NFZ) wymaga skierowania do PORADNI REHABILITACJI OSÓB Z DYSFUNKCJA […]

 • Apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia Czytaj dalej >

  Apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia

  W dniu 26 czerwca 2017 r. stowarzyszenie Retina AMD Polska razem z kilkudziesięcioma organizacjami podpisało Apel organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw lekarskich i samorządów zawodów medycznych w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia. Poniżej zamieszczamy treść Apelu Apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce 26.06.2017

 • Uwaga: zmiany w programie lekowym leczenia wysiękowej postaci AMD od 01.01.2017 r. Czytaj dalej >

  Uwaga: zmiany w programie lekowym leczenia wysiękowej postaci AMD od 01.01.2017 r.

  Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swojej stronie internetowej informację o zmianach w programie lekowym  leczenia wysiękowej postaci AMD, którą przekazujemy Państwu poniżej:(http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/planowane-zmiany-w-programie-lekowym-dot-leczenia-wysiekowej-postaci-amd/) — Od 1 maja 2015 r. pacjenci z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem mają dostęp do refundowanej terapii lekami Eylea (aflibercept) i Lucentis (ranibizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie wysiękowej (neowaskularnej) postaci […]

 • Rozszerzenie listy bezpłatnych leków dla osób po 75 roku życia o podstawowe terapie przeciwjaskrowe Czytaj dalej >

  Rozszerzenie listy bezpłatnych leków dla osób po 75 roku życia o podstawowe terapie przeciwjaskrowe

  Miło nam poinformować państwa, że staraniem Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Retina AMD Polska i Fundacji Okulistyka 21 Ministerstwo Zdrowia zamieści  na liście leków bezpłatnych 75+ wszystkie leki stosowane w leczeniu jaskry.  Wg informacji Ministerstwa leki będą dostępne bezpłatnie od marca 2017 r. W wyraźny sposób obniży to obciążenia finansowe związane z nabywaniem leków osobom w […]

 • Program lekowy w leczeniu wysiękowej postaci AMD zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia Czytaj dalej >

  Program lekowy w leczeniu wysiękowej postaci AMD zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia

  Z radością informujemy, że Ministerstwo zdrowia zatwierdziło program lekowy w leczeniu wysiękowej postaci AMD – zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. O ten program zabiegaliśmy od wielu lat. Liczymy, że zmieni on na korzyść sytuację osób tracących wzrok z powodu tego schorzenia. Program wchodzi w życie z dniem 1 maja br. Zachęcamy wszystkich pacjentów z wysiękową […]

 • Dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

  Szanowny PanBartosz ArłukowiczMinister ZdrowiaUl. Miodowa 15Warszawa W imieniu osób tracących wzrok z powodu zaćmy zwracamy się z prośbą o precyzyjne określenie jaki jest standard operacji zaćmy refundowany ze środków NFZ w tym przede wszystkim jaki rodzaj soczewek gwarantuje w tej procedurze Płatnik. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 10 2014 r. w tej sprawie […]

 • Poradnictwo genetyczne – prezentacja prof. Macieja Krawczyńskiego

  W ramach seminarium “Retina Week” jednym z wykładowców był Pan Profesor Maciej Krawczyński, wybitny specjalista genetyk i okulista jednocześnie. Przedstawiamy Państwu prezentację, którą wygłosił w czasie spotkania w Polskim Związku Niewidomych 25.09.2014 r. Pobierz plik (prezentacja Power Point): Poradnictwo genetyczne

 • Protest

  Warszawa, dnia 5.09.2014 Ministerstwo ZdrowiaWarszawaul. Miodowa 15 Protest W imieniu osób zagrożonych utratą widzenia stanowczo sprzeciwiamy się ograniczaniu dostępu do leczenia zaćmy jakie zakłada projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12.08.2014 zmieniającego rozporządzenie z dn. 22.11.2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych.Według tego projektu do leczenia zaćmy ze środków NFZ kwalifikować się będą jedynie pacjenci, których ostrość […]

 • Identyfikacja genetyczna podtypu komórek zwojów siatkówki wrażliwych na kierunek ruchu potwierdza rolę obwodów neuronowych w mechanizmie postrzegania ruchu.

  Tytuł oryginalny: Genetic Identification of an On-Off Direction-Selective Retinal Ganglion Cell Subtype Reveals Neural Circuitry Underlying Perception of Motion Wprowadzenie: Preferencyjna reakcja neuronów na bodźce wzrokowe poruszające się w określonym kierunku jest cechą systemu wzrokowego ssaków, istotną dla postrzegania ruchu i dla wyrobienia nawyku jego postrzegania. Selektywne kierunkowo neurony zidentyfikowano w siatkówce, w podkorowych obszarach […]

 • Terapia genetyczna daltonizmu u dorosłych naczelnych

  Wprowadzenie: Wiewiórki, małpy i niektórzy ludzie, szczególnie mężczyźni, nie odróżniają koloru czerwonego i zielonego z powodu braku czerwonego pigmentu stożka. Postęp prac: Małpy nierozróżniające kolorów leczono wirusem, który przenosił gen odpowiedzialny za czerwony pigment stożka do ich fotoreceptorów. Fotoreceptory mogły teraz nie tylko wykrywać czerwone światło, ale małpy już widziały kolor, ponieważ ich mózgi były […]

 • Naukowcy doskonalą terapię genową w unikalnych przypadkach wrodzonego niedowidzenia

  Tytuł oryginalny: Scientists Refine Gene Therapy for Rare Congenital Blindness Wprowadzenie: W 2008 r. grupa badawcza NEI poinformowała, że u trzech młodych niedowidzących, dotkniętych chorobą Lebera, w wyniku transferu genów uzyskano poprawę widzenia. Choroba LCA – wrodzona utrata wzroku – jest rzadkim schorzeniem genetycznym. We wrześniu 2011 r. Samuel G. Jacobson, MD, Ph.D. i jego […]

 • Wsparcie NEI dla transplantacji rogówki

  Tytuł oryginalny: NEI Support for Corneal Transplantation Przeszczepy rogówki należą do najbardziej popularnych i skutecznych procedur transplantacyjnych w medycynie. Każdego roku około 33.000 Amerykanów poddaje się przeszczepom rogówki, które zastępują chorą i uszkodzoną rogówkę. Zdrowa, krystalicznie czysta tkanka chroni wzrok i pomaga skupić światło na siatkówce. Choroby rogówki mogą spowodować poważne zaburzenia wzroku. Mogą one […]

Kontakt

Retina AMD Polska

Retina AMD Polska
ul. Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: wtorek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra