Retina AMD Polska

Choroby siatkówki a starzenie – raport 2015

Choroby siatkówki a starzenie – raport 2015

Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się
Patronat honorowy:
Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie AMD, Retina AMD Polska
Projekt badawczy wsparty przez Novartis Poland Sp. z o.o.

Redakcja naukowa:
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński Lek. med. Jakub Gierczyński, MBA Autorzy:
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki Prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz Mgr Małgorzata Pacholec Lek. med. Jakub Gierczyński, MBA Lek. med. Jerzy Gryglewicz

Raport został opracowany zgodnie ze standardami publikacji dla osób słabowidzących.

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra