Retina AMD Polska

Czerwcowe spotkanie z pacjentami

W dniu 17.06.zaprosiliśmy pacjentów z wysiękową postacią AMD. Opowiedzieli nam jakie przeszkody napotykali na swojej drodze od momentu zdiagnozowania choroby do podjęcia leczenia.
Wspólnie określiliśmy pytania na które odpowiedzi powinny znaleźć się w przygotowywanym przez nas poradniku pacjenta.
Poradnik będzie więc współtworzony przez chorych; znajdą się w nim wszystkie użyteczne dla pacjenta informacje.

Góra