Retina AMD Polska

deklaracja członkowska

Aby zostać członkiem Retina AMD Polska należy:

zapoznać się ze statutem naszego stowarzyszenia, wypełnić, podpisać i odesłać deklarację na adres Retina AMD Polska, 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 7,

oraz regularnie opłacać składkę członkowską w wysokości 30 zł. rocznie na konto:
PeKaO S.A. XV o/W-wa 51124028871111000033889191Otrzymanie przez nas podpisanej deklaracji  będzie podstawą do umieszczenia w bazie członków stowarzyszenia jako członek podopieczny. Daje nam to możliwość występowania wobec instytucji zajmujących się leczeniem i rehabilitacją osób tracących wzrok z powodu schorzeń siatkówki. Osoba będąca członkiem zwyczajnym ma czynne i bierne prawo wyborcze.

DOC. Retina-AMD-Polska Wydruk-Deklaracja-Czlonlowska

PDF Retina-AMD-Polska–Wydruk-Deklaracja-Czlonlowska

Góra