Retina AMD Polska

Dot. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Szanowny Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia
Ul. Miodowa 15
Warszawa

W imieniu osób tracących wzrok z powodu zaćmy zwracamy się z prośbą o precyzyjne określenie jaki jest standard operacji zaćmy refundowany ze środków NFZ w tym przede wszystkim jaki rodzaj soczewek gwarantuje w tej procedurze Płatnik.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 10 2014 r. w tej sprawie jest jedynie zapis, że są to soczewki zwijalne. Jest to zbyt ogólne określenie. Wiemy bowiem, że obecnie zwijalnych soczewek jest kilka rodzajów: jednoogniskowe, wieloogniskowe, toryczne. Każde z tych rodzajów ma inne zastosowanie w korekcji widzenia i z uwagi na złożoność technologii produkcji ma inne ceny.

Różnice cen są na tyle znaczące, że wątpliwym jest aby w ramach aktualnej wyceny przez NFZ procedury usunięcia zaćmy możliwe było sfinansowanie każdego rodzaju soczewek zwijalnych.

Koniecznym jest zatem uczciwe poinformowanie pacjentów w jakim zakresie NFZ finansuje te operacje a co nie mieści się w tym limicie.

Jest to kluczowa informacja potrzebna pacjentowi do podjęcia decyzji o wyborze sposobu własnego leczenia:

  • czy decyduje się na bezpłatne leczenie w placówkach posiadających kontrakt na to świadczenie z NFZ,
  • czy decyduje się na leczenie odpłatne.

Obecnie decydując się na odpłatne leczenie zaćmy pacjenci nie są w stanie porównać cen gdyż nie ma określonego standardu do jakiego mogą się odnieść. Wiemy, że ceny operacji zaćmy w kraju są niezwykle zróżnicowane.

Wiemy też, że operacje odpłatne z wszczepem soczewek zwijalnych jednoogniskowych są zazwyczaj wyższe niż obecny limit NFZ.

Nie wiemy dlaczego tak się dzieje.

Nie wiemy też na jakim poziomie leczeni są pacjenci w ramach umów z NFZ w porównaniu z pacjentami leczonymi prywatnie.

Czy droższe leczenie oznacza lepsze leczenie?

A może limit określony przez NFZ oznacza niską jakość świadczenia?

Wobec powyższego stanowczo protestujemy przeciwko kolejnej obniżce wyceny przez NFZ operacji zaćmy bez wyjaśnienia przyczyn i przedstawienia skutków społecznych tej decyzji.

Uważamy, że obniżka ta wcale nie zwiększy liczby wykonywanych zabiegów i nie zmniejszy kolejek oczekujących.

Obawiamy się natomiast, że spowoduje pogorszenie jakości wykonywanych zabiegów wymuszając na świadczeniodawcach redukcję kosztów, którą najprościej dokonać poprzez używanie tańszych materiałów.

Nie wiemy jakie rezultaty wywołała obniżka z 1 stycznia 2014 r, kiedy to NFZ zmniejszył wycenę tej procedury o prawie 20 procent.

Nie wiemy jakie są też przesłanki do dalszej obniżki o kolejne 2 punkty tj. o 104 Pln.

Dlatego nie zgadzamy się na dokonywanie oszczędności w budżecie NFZ kosztem zdrowia Polaków.

Pacjenci mają prawo wiedzieć w jakim zakresie mogą liczyć na bezpłatne leczenie zaćmy a w jakim zakresie muszą pokryć je z własnych środków.

Bardzo liczymy na wyczerpujące wyjaśnienia w tej sprawie oraz na odpowiednią zmianę zapisów w rozporządzeniu precyzyjnie określających standard procedury usunięcia zaćmy.

Z wyrazami szacunku
Anna Woźniak Szymańska
Prezes ZG PZN
oraz
Małgorzata Pacholec
Sekretarz Generalny ZG PZN

Kontakt

Retina AMD Polska

Retina AMD Polska
ul. Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: wtorek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra