Retina AMD Polska

Informacja prasowa firmy Horama – rozpoczęto fazę I / II badania klinicznego wirusa HORA-PDE6B przy Retinitis Pigmentosa (RP)

Francuska firma biotechnologiczna Horama poinformowała, że rozpoczęto fazę I / II badania klinicznego wirusa HORA-PDE6B i zarejestrowano pierwszych pacjentów.

Paryż, 11 lipca 2018 r.

Francuska firma biotechnologiczna Horama poinformowała, że rozpoczęto fazę I / II badania klinicznego wirusa HORA-PDE6B i zarejestrowano pierwszych pacjentów. Badanie, prowadzone od  listopada ub. r. w Klinice Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Nantes (Francja), ma na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności HORA-PDE6B w leczeniu barwnikowego zapalenia siatkówki wywołanego mutacjami w genie PDE6B. Ta barwnikowa dystrofia siatkówki jest związana z mutacjami biallelicznymi genu PDE6B, które prowadzą do zatrzymania ekspresji białka PDE6β i w konsekwencji do stopniowej i nieodwracalnej ślepoty. Jest to jedna z najczęstszych dystrofii siatkówki, obecnie  nieuleczalna. HORA-PDE6B zastępuje wadliwy gen niezmutowaną kopią genu PDE6B w celu ekspresji funkcjonalnego białka PDE6β. Podaje się go jednostronnie do przestrzeni podsiatkówkowej. Francuska Narodowa Agencja ds. Bezpieczeństwa Leków i Produktów Zdrowotnych (ANSM w październiku 2017 r. zatwierdziła fazę I / II badania. Jest ono otwarte, monocentryczne i prowadzi do zwiększenia dawki. Bierze w nim udział 12 ochotników, którzy ukończyli 18 lat.  U wszystkich stwierdzono barwnikowe zapalenie siatkówki wywołane przez PDE6B z powodu mutacji w genie PDE6B, bez żadnych innych powiązanych objawów. Grupa zostanie podzielona na 3 kolejne kohorty 3, 3 i 6 osobowe.

HORA-PDE6B to rekombinowany  wektor adenowirusowy (rAAV) opracowany do leczenia barwnikowego zwyrodnienia siatkówki z powodu mutacji w genie PDE6B. Polega ono na zastąpieniu wadliwego genu  niezmutowaną kopią ludzkiego genu PDE6B w celu indukcji ekspresji funkcjonalnego białka PDE6β w zewnętrznym segmencie pręcika. HORA-PDE6B jest podawany w postaci jałowej zawiesiny cząstek wirusowych, wstrzykiwanych bezpośrednio do przestrzeni podsiatkówkowej. To wyzwala ekspresję transgenu w pręcikach (gdzie ulega ekspresji podjednostka PDE6β), jak również w czopkach.

Horama to firma biotechnologiczna na etapie badań klinicznych, która opracowuje terapie genowe oparte na wektorze rekombinowanych wirusów adenowirusowych (rAAV), ukierunkowanych na rzadkie dziedziczne choroby siatkówki. Założyli ją w 2014 r. naukowcy akademiccy, którzy w 2011 r. przeprowadzili jedną z pierwszych klinicznych prób terapii genowej w okulistyce we Francji.

 

Dzięki uprzejmości Retina International
Opracowała Anna Wszołek

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra