Retina AMD Polska

Fundacja Vis Maior prowadzi nabór do udziału w kursach i warsztatach

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym, kurs języka angielskiego, zajęcia indywidualne z orientacji przestrzennej i/lub czynności życiowych to tylko niektóre z kursów organizowanych przez Fundacja Vis Maior w ramach projektu “Wybierz samodzielność 2018”. Nabór w toku.

Fundacja Vis Maior zaprasza pełnoletnie osoby niewidome lub słabowidzące z województwa mazowieckiego z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku do udziału kursach i warsztatach dofinansowanych dofinansowanego przez PFRON.

W ofercie Fundacji znajdują się:

 • konsultacje psychologiczne/ terapeutyczne
 • orientacja przestrzenna i/lub czynności życia codziennego – zajęcia indywidualne
 • kurs komputerowy na poziomie podstawowym – zajęcia grupowe (5 grup po 3 osoby. Zajęcia częściowo odpłatne. Udział w całym kursie – 20 godzin – kosztuje 30 zł. Dla 3 osób z odległych części województwa mazowieckiego zorganizujemy kurs wraz z zakwaterowaniem)
 • kurs komputerowy dla średnio zaawansowanych – zajęcia indywidualne,  częściowo odpłatne (udział w kursie – 30 godzin – kosztuje 63 zł)
 • kurs języka angielskiego – 2 grupy – poziom podstawowy i średnio zaawansowany (po 6 osób w każdej z grup)
 • warsztaty ze stylizacji – indywidualne i grupowe zajęcia ze stylistą i tyflopedagogiem
 • warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego
 • warsztaty z wykorzystania nowoczesnych technologii
 • wsparcie techniczne – pomoc w aktualizacji oprogramowania, niewielkie
  naprawy sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne itp.
 • asystent – osoby, które rozpoczynają rehabilitację, będą mogły skorzystać z ok. 5 godzin wsparcia asystenta.

Chcąc dołączyć do projektu, potrzeba zapoznać się z regulaminem uczestnictwa oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do Fundacji razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty – regulamin i formularz zgłoszeniowy – znajdziecie Państwo na stronie Fundacji – http://fundacjavismaior.pl/…/pr…/wybierz-samodzielnosc-2018/.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów i zapisów udzielane są w Fundacji pod numerem tel. 22 370 28 75 lub pod adresem e-mail Magdaleny Raczyńskiej koordynatorki projektu “Wybierz samodzielność 2018” – m.raczynska@fundacjavismaior.pl

Kontakt

Retina AMD Polska
Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel. (22) 831 22 71 wewn. 221, 500 351 994

e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Dyżury

Wtorek i czwartek  godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra