Retina AMD Polska

Identyfikacja genetyczna podtypu komórek zwojów siatkówki wrażliwych na kierunek ruchu potwierdza rolę obwodów neuronowych w mechanizmie postrzegania ruchu.

Tytuł oryginalny: Genetic Identification of an On-Off Direction-Selective Retinal Ganglion Cell Subtype Reveals Neural Circuitry Underlying Perception of Motion

Wprowadzenie:

Preferencyjna reakcja neuronów na bodźce wzrokowe poruszające się w określonym kierunku jest cechą systemu wzrokowego ssaków, istotną dla postrzegania ruchu i dla wyrobienia nawyku jego postrzegania. Selektywne kierunkowo neurony zidentyfikowano w siatkówce, w podkorowych obszarach odbierających sygnały i w częściach kory, uznawanych za zdolne do przetwarzania obrazu ruchu. Poznanie obwodu będącego podstawą selekcji kierunku na różnych etapach przetwarzania wzrokowego jest ważne dla zrozumienia, jak postrzegamy cechy przekazu bodźców wzrokowych i może służyć jako ogólny model formowania obwodów neuronalnych, które kodują specyficzne cechy bodźców.

Rozwinięcie:

Zespół badawczy NEI, prowadzący badania na myszach transgenicznych oraz na wyrafinowanych co do anatomii i funkcji układach przetwarzania obrazu odkrył unikalny marker genetyczny, który identyfikuje konkretną klasę komórek siatkówki wrażliwych na kierunek. Znacznik ten był następnie używany do mapowania przestrzennego rozkładu tych neuronów, aby zbadać ich pola dendrytyczne oraz partnerów synaptycznych, aby scharakteryzować reakcję fizjologiczną na bodźce ruchowe i prześledzić obrazowanie ich aksonów w systemie nerwowym. Zebrane dane dowodzą, że neurony kierunkowo-selektywne mają unikalny kod cząsteczkowy, który determinuje specyficzne połączenia z innymi komórkami oraz właściwości funkcjonalne związane z przepływem bodźców wizualnych.

Znaczenie praktyczne:

Wyniki te są ważnym krokiem w zrozumieniu mechanizmów molekularnych, które określają połączenia w obwodach odpowiedzialnych za przetwarzanie szczególnego rodzaju informacji wizualnej. Jest to ważne nie tylko dla zrozumienia normalnych procesów rozwojowych, ale również do zrozumienia w jaki sposób pobudzać te precyzyjne połączenia potrzebne do przywrócenia funkcji po uszkodzenia siatkówki lub w chorobach oczu, takich jak jaskra i zapalenie nerwu wzrokowego.

Tłumaczyła: Anna Wszołek

Góra