Retina AMD Polska

kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
NIP: 526-22-92-779
tel. (22) 831 22 71 wewn. 221
kom. 500 351 994

e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Nasze konto bankowe:
PeKaO S.A. XV o/W-wa 51124028871111000033889191

W okresie wakacyjnym nie będą pełnione dyżury w siedzibie stowarzyszenia. W razie potrzeby prosimy kontaktować się mailowo retinaamd@retinaamd.org.pl

Elżbieta Szeratics wolontariuszka Retiny pełni dyżury w każdy poniedziałek i środę w godz. 13.00-16.00

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Góra