Retina AMD Polska

List do Ministra Zdrowia ws. możliwości poszerzenia programu lekowego wAMD o nową cząsteczkę lekową.

Warszawa, dn. 07.04.2021 r.      

Pan Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
00-952 Warszawa
Miodowa 15

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu pacjentów  tracących wzrok z powodu wysiękowej postaci AMD i zainteresowanych nowymi terapiami powstrzymującymi rozwój choroby, chcielibyśmy dowiedzieć się jakie plany ma Ministerstwo Zdrowia względem możliwości poszerzenia leczenia pacjentów w ramach funkcjonującego programu lekowego wAMD nową cząsteczką  lekową jaką jest brolucizumab.

Wiemy, że zarówno Rada Przejrzystości jak  też  AOTMiT   uznały za zasadne objęcie refundacją Beovu (brolucizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”.

Bardzo liczymy, że   Pan Minister podejmie pozytywną decyzję w tej sprawie.

Brolucizumab jest nową, najmniejszą cząsteczką w grupie anty-VGEF stosowaną w wysiękowym AMD, która jak wiemy z badań klinicznych działa dłużej w porównaniu do innych cząsteczek i jednocześnie wykazuje wysoką skuteczność terapeutyczną. Daje to możliwość wykonania mniejszej liczby iniekcji, co jest korzystne zarówno dla pacjenta, jak i lekarza prowadzącego leczenie, szpitala i płatnika.

Poszerzenie programu lekowego leczenia wAMD zwiększy też szansę na zachowanie wzroku dla wielu pacjentów, którzy wykazują już oporność na stosowane dotąd leki.

Pragniemy zapewnić, że bardzo cenimy funkcjonujący od 2015 r. program lekowy leczenia wAMD. Jest on dla tysięcy pacjentów dobrodziejstwem, gdyż  gwarantuje leczenie na najwyższym poziomie i   zapewnia prawidłowe monitorowanie choroby.

Coraz więcej naszych pacjentów trafia do programu we wczesnym etapie choroby. Są to pacjenci aktywni, pracujący, dla których program lekowy jest tak naprawdę wielką szansą na kontynuację swojego aktywnego życia zawodowego i rodzinnego.

Uważamy, że wszyscy pacjenci powinni mieć dostęp do zarejestrowanych terapii. Tym bardziej, że brolucizumab został uznany już jako jedna z dostępnych opcji terapeutycznych w wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w 2020 roku.

Niestety jest on dostępny tylko dla nielicznej grupy prywatnych pacjentów, których stać na to kosztowne leczenie.

Uważamy, że szanse na skorzystanie z nowoczesnej  refundowanej terapii powinny być takie same dla wszystkich Polaków, a dostęp do leczenia nie powinien różnicować pacjentów.

Program lekowy jest inwestycją w zdrowie Polaków, a skuteczne, nowoczesne leczenie AMD umożliwi normalne życie nie tylko pacjentom, ale i ich rodzinom.

Bardzo liczymy na pozytywną decyzję i   jak najszybsze poszerzenie dostępności leczenia o kolejną trzecią cząsteczkę lekową.

Z wyrazami szacunku

 

Małgorzata Pacholec
Prezes Retina AMD Polska

 

Do wiadomości:

Konsultant Krajowy ds. Okulistyki  prof. dr hab.n.med. Marek Rękas

 

pismo w sprawie refundacji brolucizumabu w leczeniu wAMD

Odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra