Retina AMD Polska

Barwnikowe Zwyrodnienie Plamki Żółtej – Stop Ślepocie

Naukowe doniesienia  wybrane z Biuletynu  brytyjskiego stowarzyszenia RPFB (Retinitis Pigmentosa Fighting Blindness – Barwnikowe Zwyrodnienie Plamki Żółtej – Stop Ślepocie) z sierpnia 2017 r.

Spójrz przed Siebie “Look Forward”

Wydanie 162, z sierpnia 2017 r. biuletynu brytyjskiego stowarzyszenia RPFB (Retinitis Pigmentosa Fighting Blindness – Barwnikowe Zwyrodnienie Plamki Żółtej – Stop Ślepocie)

 

Wybrane doniesienia:

  1. Nowe Projekty Badawcze

RPFB podjęło decyzję o finansowaniu następujących projektów badawczych:

 

  • Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalna mutacji ABCA4 w chorobie Stargardta
    Mutacje ABCA4 wykrywa się u większości osób z recesywną chorobą Stargardta      i u około 30% osób z dystrofią czopków i pręcików. Ten projekt ma na celu opracowanie metody sekwencjonowania całego genu ABCA4, wybranie 1000 osób z całego świata z chorobą Stargardta i przetestowanie efektów mutacji. Pozwoli to na uszczegółowienie diagnozy  u osób z mutacją ABCA4 i ułatwi wybór kandydatów do przyszłych badań klinicznych.
  • Wpływ mutacji TIMP-3 w RPE – wiedza o dystrofii Sorsby’ego Fundusa  i nocnej ślepocie w dystrofii siatkówki
    Celem jest zbadanie wpływu zmian w białku o nazwie TIMP-3 na uszkodzenia nabłonka pigmentowego siatkówki (RPE).Uszkodzenie to prowadzi do dystrofii Sorsby’ego Fundusa. Pytanie również, czy w przyszłości można obniżyć koszty technologii wprowadzania właściwych sekwencji DNA i wyciszania niewłaściwych .
  • Bezwirusowa terapia wektorami S/MAR w zespole Ushera
    Ten projekt analizuje alternatywę dla tradycyjnej terapii genowej, która może mieć wpływ na szeroki zakres dziedzicznych dystrofii siatkówki, a nie tylko zespół Ushera. Wektory S/MAR mają zdolność utrzymywania genów o większym potencjale i nie mają żadnych zawirusowanych komponentów. Ciekawe, czy omówiona metoda może w przyszłości stać się bezpieczną i skuteczną terapią.

Kandydaci poszukiwani

10 Brytyjczykom zostanie wszczepiona proteza siatkówki Argus® II Retinal Prosthesis System. Jakość ich życia będzie przez rok monitorowana. Operacje przeprowadzą Moorfields Eye Hospital w Londynie i w Royal Eye Hospital  w Manchesterze. Następnie zapadnie decyzja co do refundacji tego typu protezy dla osób  z RP.

 

Powstaje pierwsza sztuczna siatkówka

Opatentowano prototyp mniej inwazyjnej protezy nowej generacji zbliżonej do tkanek ludzkich, pomocnej w leczeniu takich chorób jak RP

Student uniwersytetu w Oxfordzie zaprojektował sztuczną  siatkówkę z syntetycznej miękkiej tkanki. Kierująca projektem stworzyła kulturę komórkową z naturalnych, biodegradowalnych materiałów, które nie zawierają ciał obcych ani istot żywych. Taki implant doświadczalny nie wywołuje niekorzystnej reakcji organizmu. Ma za zadanie dokładnie imitować naturalne procesy zachodzące w ludzkiej siatkówce. Emituje sygnały elektryczne, które pobudzają neurony w tylnej części oka tak jak naturalna siatkówka. Implant został zaprojektowany na wzór aparatu fotograficznego. Komórki działają jak piksele, które wykrywają sygnał i reagują na niego tworząc czarnobiały obraz. W następnej fazie testowane będą  możliwości rozpoznania różnych kolorów,  a nawet kształtów i symboli.

Proteza siatkówki z materiałów organicznych                                                                

U szczurów chorych na RP proteza siatkówki z materiałów organicznych na ponad pół roku przywróciła wrażliwość na światło. Uczonym z Instytutu Technologicznego w Genui udało się przenieść wygenerowany ładunek elektryczny do komórek nerwowych oka dzięki połączeniu półprzewodnika organicznego o właściwościach fotowoltaicznych wobec światła zewnętrznego, z przewodnikiem polimerowym. W zewnętrznym świetle   o natężeniu 4 luksów (takim jak o zmierzchu) lekkie odruchy źrenic chorych szczurów z protezami były podobne jak u zdrowych. Tomografia emisyjna osocza w mózgach szczurów wykazała wzrost podstawowego metabolizmu w korze. Nie wiadomo, jak ładunki elektryczne  z cząstek fotowoltaicznych  przekształcają się  w sygnały nerwowe. Nie można też określić stopnia odtworzenia wzroku u zwierząt. Niemniej jednak implant wydaje się bezpieczny, ponieważ u szczurów nie wywołał stanów zapalnych.

Aplikacja Bądź Moim Wzrokiem

Jest już dostępna bezpłatna aplikacja dla niewidomych i niedowidzących Bądź Moim Wzrokiem. Umożliwia ona połączenie niedowidzącego ze zdrowym wolontariuszem. Przez kamerę telefoniczną można prosić  o pomoc np. przy przeczytaniu jakiejś informacji, uprzedzeniu o zagrożeniu lub o wskazanie drogi. Aplikacja ma ponad pół miliona zarejestrowanych użytkowników w 150 krajach i jest dostępna w 90 językach. Nie ma ograniczeń w wielokrotnym dostępie przez Apple App  Store. Jest już opracowywana wersja Android. Wyszukanie  wolontariusza zajmuje 60 sek.

 

Prace nad bezprzewodową elektroniczną protezą siatkówki w USA

Uczeni amerykańscy opracowują protezę siatkówki dla osób z postępującymi chorobami oczu, w tym RP, AMD i cukrzycowym obrzękiem plamki. To owoc współpracy Uniwersytetu San Diego w Kalifornii i start-upu Nanovision Biosciences. Przełom stanowi technologia: silikonowe na nowłókna, odbierają bodźce świetlne i stymulują siatkówkę, podczas gdy zewnętrzne bezprzewodowe urządzenie zasila je i przekazuje do nich dane. Celem jest osiągnięcie widzenia 20/200, a więc więcej niż dostrzeganie światła w ciemności. Test na królikach wykazał reakcję nerwu kory na światło. Testy na ludziach przewidziane są  za ok. 18 miesięcy. Urządzenie uruchamia się bezpośrednio przez światło wpadające do oka, nawet bardzo nikłe, i dostosowuje się do potrzeb użytkownika.

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra