Retina AMD Polska

Nowy przewodniczący Retina International

Nowym przewodniczącym Retina International został Franz Badura (Niemcy). Przez ponad 20 lat zajmował różne stanowiska w Pro Retina Deutschland eV. Przewodniczył tej organizacji od 2012 r. Wraz z komitetem naukowym zainicjował w 2005 roku spotkania poczdamskie – to międzynarodowe coroczne spotkanie naukowców zajmujących się chorobami zwyrodnieniowymi siatkówki.

„Wprowadzaj innowacje, wspieraj, uczestnicz!” – kierując się tym mottem, Franz Badura będzie przewodniczył Retina International.

Badura jest przekonany, że osoby dotknięte chorobami siatkówki muszą informować opinię publiczną o swoich schorzeniach. W tym celu od wielu lat tworzy sieci pacjentów, lekarzy i naukowców. „Chciałbym, aby współpraca różnych podmiotów na szczeblu międzynarodowym doprowadziła do jeszcze większego wysłuchania postulatów osób z chorobami siatkówki, a także, aby została włączona do polityki zdrowotnej, na przykład w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”.

Badura podkreśla, że najważniejsza jest promocja badań, które pozwalają na odkrycie lekarstw na nieuleczalne wcześniej choroby oczu. „Dostęp do pomocy medycznych i lekarstw powinien stać się oczywisty również w biedniejszych krajach na całym świecie, tak abyśmy mogli pomagać pacjentom na całym świecie.” – twierdzi. „Umożliwienie osobom niedowidzącym prowadzenia samodzielnego życia jest również ważnym zadaniem.” – zauważa.

Działania Franza Badury na rzecz osób cierpiących na dziedziczne zwyrodnienie siatkówki były wielokrotnie doceniane i nagradzane, m.in. 20.09.2020 r otrzymał od Ministra Zdrowia Bawarii, dr inż. Melanie Huml, Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra