Retina AMD Polska

Obserwacja dzieci po usunięciu katarakty używających soczewek kontaktowych lub soczewek wewnątrzgałkowych

Tytuł oryginalny: Study on Children with Cataract Removal Reports Using a Contact Lens or an Intraocular Lens for Vision Correction Result in Similar Visual Acuities

Wprowadzenie:

Zaćma jednego oka u niemowląt jest jednym z najtrudniejszych wyzwań dla okulistów dziecięcych. Pierwszym krokiem jest chirurgicznie usunięcie zaćmy pozostawiające dziecko z aphakią. Aphakia to stan pozbawienia mechanizmu ostrości widzenia po usunięciu naturalnej soczewki. Brakujący obiektyw trzeba zastąpić innym, zdolnym do skupienia światła, a zatem widzenia. Gdy oko nie może skupiać promieni, staje się “leniwe” i z czasem traci zdolność widzenia. Zastąpienie obiektywu jest niezbędne dla widzenia dziecka. W przeszłości stosowane były grube szkła do zaćmy. Dziś stosowanie soczewek kontaktowych lub soczewek wewnątrzgałkowych (IOL) jest powszechną praktyką. Używanie soczewek kontaktowych u dzieci jest wyzwaniem, ponieważ ich zakładanie jest trudne. Ponadto, rodzice często przeżywają ogromny stres podczas próby umieszczenia soczewki w oku ich niemowlęcia. Stosowanie soczewek wewnątrzgałkowych jest coraz bardziej powszechne, ale mogą pojawić się komplikacje. Ważne jest, aby ustalić, która z metod jest najlepsza dla niemowlęcia urodzonego z jednooczną zaćmą.

Postęp prac:

Kliniczne badania NEI wykazały, że nie ma różnic w ostrości widzenia u dzieci, wyposażonych w soczewki kontaktowe lub śródgałkowe (IOL), podane niezwłocznie po usunięciu zaćmy w pierwszym roku życia. Jednakże, odsetek powikłań w trakcie zabiegu był prawie trzykrotnie wyższy, a wskaźnik dodatkowych zabiegów pięciokrotnie wyższy u dzieci leczonych IOL w porównaniu do dzieci z soczewkami kontaktowymi. Dzieci były obserwowane przez rok po zabiegu. Planuje się dłuższą ich obserwację w celu oceny efektów wizualnych po osiągnięciu 5. roku życia.

Znaczenie praktyczne:

Wyniki te odpowiadają potrzebie poprawy jakości życia dzieci. Ważne jest, aby zaćmę u niemowląt leczyć pod kątem zachowania możliwości widzenia. Wybór najlepszego sposobu pomocy ma znaczenie podstawowe.

Tłumaczyła: Anna Wszołek

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra