Retina AMD Polska

Otwarcie filii Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN we Wrocławiu – przyjęcia pacjentów do programu rehabilitacji wzroku.

Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno Lecznicza Polskiego Jednostka Związku Niewidomych od 15.12.2017 roku w nowopowstałej filii we Wrocławiu ul. Kamiennogórska 16 (na terenie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych i Słabowidzących) będzie realizowała kompleksowy program rehabilitacji osób z problemami widzenia i osób niewidomych.

 REHABILITACJA W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (NFZ) wymaga skierowania do PORADNI REHABILITACJI OSÓB Z DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU wystawionego przez lekarza okulistę, neurologa lub lekarza rehabilitacji i jest świadczeniem refundowanym (bezpłatnym), realizowanym w ramach naszej umowy z NFZ.

 

NIE TRZEBA MIEĆ ORZECZNIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!!!

 

Kto powinien zgłosić się na rehabilitację? Każdy u kogo występują:

 • trudności w czytaniu, pisaniu, oglądaniu TV,
 • odczytywaniu numerów i nazw ulic,
 • nadmierna wrażliwość na światło,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • ślepota zmierzchowa,
 • zaburzenia adaptacji
 • i wiele innych.

 

Uprawnionym do rehabilitacji jest każda osoba, która mimo okularów korekcyjnych ma trudności z wykonywaniem czynności wzrokowych, ale która może poprawić swoją zdolność wykonywania tych czynności poprzez wykorzystanie wzrokowych metod kompensacyjnych, pomocy ułatwiających widzenie i innych pomocy rehabilitacyjnych oraz poprzez dostosowanie środowiska fizycznego.

 

PROGRAM REHABILITACJI WZROKU realizowany jest zespołowo przez:

 1. Psychologa
 2. Rehabilitanta wzroku
 3. Instruktora orientacji przestrzennej
 4. Dobór pomocy optycznych, białych lasek i innych środków pomocniczych

JAK SKORZYSTAĆ Z REHABILITACJI:

 1. Skierowanie od lekarza okulisty lub neurologa lub lekarza rehabilitacji na rehabilitację
 2. Skierowanie uprawnia nawet do 120 wizyt w roku
 3. Telefoniczne lub mailowe umówienie pierwszej wizyty
 4. Kolejne wizyty ustalane są wspólnie z pacjentem od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

KONTAKT:

 1. Wrocław ul. Kamiennogórska 16 (na terenie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących) 502 687 809

e-mail:  rehabilitacja@przychodniapzn.pl

 1. Warszawa, ul. Karmelicka 26 tel. (22) 635 67 02;e-mail: biuro@przychodniapzn.pl

 

Skierowanie

Kontakt

Retina AMD Polska

Retina AMD Polska
ul. Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: wtorek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra