Retina AMD Polska

pismo do Ministra Zdrowia o rozszerzenie refundacji nowoczesnych narzędzi do monitorowania cukrzycy

Warszawa, dn. 20.01. 2022 r.

 

Sz. Pan Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

W imieniu osób niewidomych i zagrożonych utratą widzenia chorujących na cukrzycę zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie możliwości refundacji nowoczesnego sposobu monitorowania poziomu glukozy poprzez skanowanie, dla tej grupy pacjentów.

Naszym zdaniem ten bezigłowy system  kontrolowania cukrzycy jest niezwykle potrzebny  tym pacjentom,  aby mogli jak najdłużej uchronić się przed powikłaniami tej okrutnej choroby.

Wiemy, że system do ciągłego pomiaru glikemii metodą skanowania  (isCGM) – FreeStyle Libre – umożliwia pacjentowi uzyskanie informacji o stężeniu glukozy i zmienności glikemii w ciągu doby. Sensor, przyklejany do skóry ramienia na 14 dni, gromadzi co minutę informacje dotyczące poziomu glukozy w płynie sródtkankowym, a dane mogą być sczytane z niego przy pomocy czytnika lub smartfona z odpowiednią aplikacją, która głosowo może informować o poziomie glikemii.

W Polsce system ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania jest refundowany jedynie dla dzieci z cukrzycą typu 1 do 18 roku życia.

Naszym zdaniem dostęp do tej technologii powinni mieć także pacjenci z niepełnosprawnościami, w tym szczególnie pacjenci niewidomi i zagrożeni utratą wzroku z powodu cukrzycy.

 

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, która bardzo często prowadzi do niepełnosprawności. W efekcie jej niedostatecznego monitorowania i leczenia, rozwija się szereg powikłań   z całkowitą utratą  widzenia włącznie.

Publikacje medyczne wskazują, że retinopatia u chorujących na cukrzycę jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku. Prawdopodobieństwo wystąpienia retinopatii cukrzycowej wśród chorych u których rozpoznano cukrzycę przed 30 r.ż., po 10 latach trwania choroby ocenia się na 50%, a po 30 latach nawet na 90%. Związane jest to m.in. z brakiem modyfikacji leczenia, przede wszystkim w dawkowaniu insuliny, co bezpośrednio jest konsekwencją niewłaściwego (w tym zbyt rzadkiego) mierzenia poziomu cukru.

Dziś pacjenci niewidomi i tracący wzrok, chorujący na cukrzycę, wielokrotnie w ciągu dnia  muszą badać poziom glukozy przy pomocy glukometru nakłuwając opuszki  palców. W ten sposób  niszczona jest    wrażliwość dotyku – głównego zmysłu kompensującego brak wzroku,   niezbędnego do wykonywania  większości  codziennych czynności w tym pisania   na  komputerze  i czytania brajlem.

Prowadzi to do całkowitego uzależnienia pacjenta od bliskich lub osób trzecich.

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian dla osób z cukrzycą, które w znaczącym stopniu wpływają na ograniczenie rozwoju powikłań tej choroby. Bez wątpienia jednak najistotniejsza zmiana życia pacjentów z cukrzycą stała się możliwa dzięki coraz powszechniejszemu stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak systemy ciągłego monitorowania glikemii.

Narzędzie to umożliwia  lekarzowi  stały dostęp  do wyników pacjenta i  możliwość zdalnego podejmowania decyzji  np. o modyfikacji terapii.

Mamy nadzieję, że  wszystkie te argumenty  uzasadniają potrzebę  rozszerzenie refundacji  w ramach NFZ  tego nowoczesnego  narzędzia do monitorowania cukrzycy o grupę pacjentów niewidomych oraz zagrożonych utratą wzroku.

Bardzo liczymy na   pozytywne rozpatrzenie   naszej prośby.

Pozostając do dyspozycji przekazujemy wyrazy szacunku

 

 

Małgorzata Pacholec

Prezes Retina AMD Polska

 

 

 

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra