Retina AMD Polska

Powołanie Parlamentarnego Zespołu do spraw osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Powstał kolejny zespół parlamentarny dedykowany zdrowiu. Dotyczy osób z niepełnosprawnością wzroku. W jego skład wchodzi siedmiu posłów.

W skład Parlamentarnego Zespołu do spraw osób z niepełnosprawnością narządu wzroku wchodzą: Wypych Małgorzata (PiS), Dziuk Barbara (PiS), Kryj Andrzej(PiS), Wilk Jerzy (PiS), Arent Iwona (PiS), Krupka Anna (PiS) i Tomaszewska Ewa (PiS).

Pierwsze posiedzenie zespołu – który powołano 23 czerwca 2016 r. odbyło się we wtorek (5.07). Wybrano prezydium: przewodnicząca – Wypych Małgorzata i dwie wiceprzewodniczące – Krupka Anna, Tomaszewska Ewa.

Zespół powstał z inicjatywy Polskiego Związku Niewidomych oraz wspierającego jego działania Stowarzyszenia Retina AMD Polska.

Góra