Retina AMD Polska

Poznajcie nas – zespół realizujący projekt „Wszystko dla ratowania wzroku”

Managerką projektu „Wszystko dla ratowania wzroku” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG, jest Małgorzata Pacholec – prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska, posiadająca wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE 2.

Doświadczenie zyskała, pracując w sektorze organizacji pozarządowych od 1986 r. Obecnie pełni funkcję dyrektorki Polskiego Związku Niewidomych. Jest gwarantką prowadzenia projektu zgodnie z zasadami dobrego rządzenia.

Managerka wybiera osoby do wykonania zadań i monitoruje postępy, porównując aktualny stan prac z harmonogramem. Pełni funkcje nadzorcze względem personelu projektowego oraz wykonawców zadań projektowych, dba o jakość realizowanych działań.

 

Asystentką merytoryczną projektu jest Elżbieta Szeratics – długoletnia wolontariuszka współpracująca ze Stowarzyszeniem Retina AMD Polska. W projekcie odpowiada za sprawy organizacyjne i dokumentacyjne.

Ze względu na to, że managerka projektu jest osobą niewidomą, asystentka wspomaga także jej pracę. Funkcję asystentki projektu pełniła również w projekcie realizowanym z programu Obywatele dla Demokracji na przełomie 2015/16 r. Posiada dyplom zarządzania edukacją, jak również jest doświadczonym przewodnikiem osób niewidomych.

 

Specjalistką ds. komunikacji w projekcie jest Monika Zalewska współpracująca ze Stowarzyszeniem Retina AMD Polska w zakresie public relations. Jest osobą posiadającą szerokie kompetencje w PR oraz doświadczenie w komunikacji zdrowotnej.

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra