Retina AMD Polska

Relacja z konferencji „Łączymy się w walce o wzrok”

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji „Łączymy się w walce o wzrok”, która odbyła się w ramach Kongresu Zdrowie Polaków 2020. Podczas spotkania dyskutowano o dostępie do nowoczesnej diagnostyki molekularnej i leczeniu rzadkich schorzeń oka. Rozmawiano również o dostępie do nowoczesnych metod leczenia w zespole suchego oka i cukrzycowym obrzęku plamki.

https://pap-mediaroom.pl/zdrowie-i-styl-zycia/webinar-laczymy-sie-w-walce-o-wzrok-czyli-o-interdyscyplinarnym-podejsciu-do

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil podała za przykład zespół suchego oka (ZSO). Chorobę, która w ostrym przebiegu dotyka nie tylko pacjentów okulistycznych, ale też hematologicznych. „Jako hematolog
i transplantolog mogę zaproponować pacjentom tylko sztuczne łzy. Natomiast dalsze leczenie jest już w rękach okulisty, który może przepisać preparaty sterydowe lub cyklosporynę w kroplach, która jest doskonałym lekiem, natomiast obecnie w Polsce nie jest refundowana
.”- mówiła ekspertka. Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon podkreślała wagę ścisłej współpracy między okulistami a diabetologami: „Taka współpraca to podstawa efektywnego prowadzenia pacjenta cukrzycowego,
a tacy pacjenci stanowią ok. 5% populacji, dlatego absolutnie niezbędne jest utworzenie programu lekowego obejmującego leczenie powikłań ocznych cukrzycy: cukrzycowego obrzęku plamki
i retinopatii cukrzycowej
.” Prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński zwrócił uwagę na przełom
w dziedzinie leczenia genetycznie uwarunkowanych chorób siatkówki, który dokonał się właśnie dzięki ścisłej współpracy genetyków z okulistami. „W 2018 r. zarejestrowano pierwszy lek dla pacjentów
z wrodzoną ślepotą Lebera powodowaną mutacjami genu RPE65. To jest przełom, który daje doskonałe perspektywy, zarówno jeśli chodzi o diagnostykę jak i leczenie.”
– wyjaśnił. „W okulistyce za dziedziczenie chorób siatkówki oka odpowiada ok. 300 genów. Obecnie możemy badać dowolną liczbę genów w jednym teście i takie badania możemy przeprowadzać już w Polsce, dzięki czemu są tańsze, choć nadal bardzo kosztowne dla pacjenta, bo nie są finansowane ze środków publicznych.” – mówił prof. Krawczyński. Małgorzata Pacholec zwróciła uwagę na perspektywę pacjentów: „My, pacjenci również musimy się edukować, musimy wiedzieć co nam dolega, musimy być dobrze zdiagnozowani, by móc podejmować odpowiednie kroki i nie lekceważyć wskazań lekarza. Niestety w systemie wciąż brakuje pieniędzy i odpowiednich procedur.” Zaapelowała również do przedstawicieli MZ, NFZ, AOTMiT, posłów i senatorów, by wspierali pacjentów i lekarzy w walce o wzrok i przypomniała, że utrata widzenia kosztuje dużo więcej niż samo leczenie.

 

W panelu udział wzięli:

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil – Kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon – Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Kierownik Oddziału Klinicznego Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński – Kierownik Pracowni Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Małgorzata Pacholec – Prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska, Dyrektor Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych

 

 

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra