Retina AMD Polska

Rozszerzenie listy bezpłatnych leków dla osób po 75 roku życia o podstawowe terapie przeciwjaskrowe

Miło nam poinformować państwa, że staraniem Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Retina AMD Polska i Fundacji Okulistyka 21 Ministerstwo Zdrowia zamieści  na liście leków bezpłatnych 75+ wszystkie leki stosowane w leczeniu jaskry.  Wg informacji Ministerstwa leki będą dostępne bezpłatnie od marca 2017 r. W wyraźny sposób obniży to obciążenia finansowe związane z nabywaniem leków osobom w podeszłym wieku chorującym na jaskrę, która z braku leczenia może spowodować całkowitą utratę wzroku. W leczeniu jaskry najczęściej stosuje się więcej niż jeden lek, co zwiększa skuteczność leczenia, ale i zwielokrotnia  koszty ponoszone przez pacjentów.
Poniżej zamieszczamy odpowiedź dyrektor Departamentu Polityki Lekowej na nasz apel w tej sprawie.
Góra