Retina AMD Polska

Terapia genetyczna daltonizmu u dorosłych naczelnych

Wprowadzenie:

Wiewiórki, małpy i niektórzy ludzie, szczególnie mężczyźni, nie odróżniają koloru czerwonego i zielonego z powodu braku czerwonego pigmentu stożka.

Postęp prac:

Małpy nierozróżniające kolorów leczono wirusem, który przenosił gen odpowiedzialny za czerwony pigment stożka do ich fotoreceptorów. Fotoreceptory mogły teraz nie tylko wykrywać czerwone światło, ale małpy już widziały kolor, ponieważ ich mózgi były w stanie rozpoznać nowe bodźce.

Znaczenie praktyczne:

Badanie to pokazało zdolności adaptacyjne dorosłych układów widzenia pod wpływem nowych bodźców sensorycznych oraz udowodniło, że trudności przewodów układu nerwowego w fazie rozwoju nie są przeszkodą do późniejszej przebudowy połączeń nerwowych systemu wzrokowego i ich zdolności do rekonwalescencji po uszkodzeniu.

Grant:

US National Institutes of Health, National Eye Institute (Badanie skuteczności użycia wektorów wirusowych R01 EY016861)

Październik 2009

Góra