Retina AMD Polska

Wymiana młodzieży w Bułgarii

Polski Związek Niewidomych zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku od 18 do 29 roku życia do udziału w wymianie młodzieży zorganizowanej w Bułgarii we współpracy z bułgarską organizacją CSSI Priorities w miejscowości Vratsa w dniach 12-20 września 2015.

W wymianie wezmą udział ośmioosobowe grupy młodzieży z Belgii, Bułgarii, Litwy, Mołdawii i z Polski.

Główne cele wymiany to promowanie aktywnego obywatelstwa, włączenia społecznego i solidarności, ponadto przedsiębiorczości, międzykulturowego dialogu i zdrowego stylu życia.

Udział w wymianie młodzieży będzie dla uczestników okazją do praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego i poszerzenia kompetencji w zakresie porozumiewania się w tym języku, do wymiany doświadczeń z uczestnikami z innych krajów np. w zakresie dostępu do kultury, do mediów społecznościowych i rynku pracy.

W czasie wymiany przewidziano różnorodne działania, takie jak dyskusje, warsztaty, wyjścia do miejsc kultury i inne.

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go do 24 lipca na adres alemanczyk@pzn.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa,
z dopiskiem “Wymiana młodzieży w Bułgarii”.

Kontakt

Retina AMD Polska
Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel. (22) 831 22 71 wewn. 221, 500 351 994

e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Dyżury

Wtorek i czwartek  godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra