Retina AMD Polska

Wymiana młodzieży w Finlandii

Polski Związek Niewidomych zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku od 18 do 30 roku życia do udziału w wymianie młodzieży zorganizowanej w Finlandii we współpracy z Fińskim Związkiem Niewidomych, w miejscowości Turku w dniach 25-31 października.

W wymianie wezmą udział dwie ośmioosobowe grupy młodzieży: z Finlandii i z Polski.

Główny temat wymiany to kultura dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku.

Udział w wymianie młodzieży będzie dla uczestników okazją do praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego i poszerzenia kompetencji w zakresie porozumiewania się w tym języku, do wymiany doświadczeń z uczestnikami z Finlandii, do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, do poznania kultury i zwyczajów Finlandii.

W czasie wymiany przewidziano różnorodne działania dot. kultury i twórczości artystycznej, np. odwiedzanie miejsc kultury, warsztaty teatralne, wspólny występ.

W programie zaplanowano również zwiedzanie miasta Turku, pobyt w fińskiej saunie i różne dodatkowe atrakcje.

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go do 24 lipca na adres alemanczyk@pzn.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa,
z dopiskiem “Wymiana młodzieży w Finlandii”.

Kontakt

Retina AMD Polska
Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel. (22) 831 22 71 wewn. 221, 500 351 994

e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Dyżury

Wtorek i czwartek  godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra