Retina AMD Polska

Zmarł prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz  

 

Z przykrością zawiadamiamy, że 3 maja br. w wieku 75 lat zmarł prof. dr hab. med. Andrzej Stankiewicz – wybitny okulista, naukowiec, nauczyciel, osoba niezwykle oddana sprawie zwiększania dostępności nowoczesnych metod leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD oraz przybliżaniu społeczeństwu problematyki AMD.

Pan Profesor Andrzej Stankiewicz był wieloletnim Pracownikiem i Członkiem Rady Naukowej, Kierownikiem Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (2000 – 2011), Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego „Klinika Oczna (2002 – 2012), Założycielem i Prezesem Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD).

Za swoją działalność naukowo-organizacyjną wielokrotnie wyróżniany – nagrodami Rektora AM w Białymstoku, Warszawie oraz odznaczany, w tym również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Lekarz całkowicie oddany swoim pacjentom.

Fotografia:  VII Sympozjum Stowarzyszenia Zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD – Nowe spojrzenie na postępowanie w chorobach plamki, http://www.amd.org.pl

 

Góra