Retina AMD Polska

Zmarł prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz  

 

Z przykrością zawiadamiamy, że 3 maja br. w wieku 75 lat zmarł prof. dr hab. med. Andrzej Stankiewicz – wybitny okulista, naukowiec, nauczyciel, osoba niezwykle oddana sprawie zwiększania dostępności nowoczesnych metod leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD oraz przybliżaniu społeczeństwu problematyki AMD.

Pan Profesor Andrzej Stankiewicz był wieloletnim Pracownikiem i Członkiem Rady Naukowej, Kierownikiem Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (2000 – 2011), Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego „Klinika Oczna (2002 – 2012), Założycielem i Prezesem Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD).

Za swoją działalność naukowo-organizacyjną wielokrotnie wyróżniany – nagrodami Rektora AM w Białymstoku, Warszawie oraz odznaczany, w tym również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Lekarz całkowicie oddany swoim pacjentom.

Fotografia:  VII Sympozjum Stowarzyszenia Zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD – Nowe spojrzenie na postępowanie w chorobach plamki, http://www.amd.org.pl

 

Kontakt

Retina AMD Polska

Retina AMD Polska
ul. Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: wtorek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra