Retina AMD Polska

partnerzy

Stowarzyszenie na przestrzeni 20 lat działalności pozyskało wielu partnerów i przyjaciół, którzy włączają się w nasze przedsięwzięcia. Mamy przyjaciół wśród lekarzy, specjalistów rehabilitacji, liderów organizacji pacjenckich, ekspertów z dziedziny prawa, lobbystów, specjalistów public relations. Wszystkim należą się podziękowania.

Nasza działalność byłaby dużo trudniejsza, gdyby nie wsparcie, jakie otrzymujemy od Donatorów. Dzięki nim możemy doskonalić się i być coraz bardziej skutecznymi i profesjonalnymi w realizacji tak ważnej społecznie misji, jaką jest ochrona Polaków przed ślepotą.

Na szczególne uznanie i szacunek zasługuje praca naszych wolontariuszy. To dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wolontariuszy możliwe jest funkcjonowanie Stowarzyszenia na co dzień.

Organizacje partnerskie. Donatorzy

● Retina International – współpraca od 2000 r. https://retina-international.org
● Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN http://rzadkiechoroby.org
● Federacja Pacjentów Polskich http://federacjapp.pl 
● Polski Związek Niewidomych – organizacja, która współpracuje z nami od początku istnienia Retina AMD Polska https://www.pzn.org.pl/ 
● Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (https://diabetyk.org.pl/)
● Bayer Sp. z o.o.
● Novartis Poland Sp. z o.o.
● AbbVie Polska Sp. z o.o
● Roche Polsa Sp. zo.o.

Stowarzyszenie Retina AMD Polska jest członkiem następujących organizacji:

● Federacji Pacjentów Polskich [Deklaracja członkowska FPP.pdf]

● Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN  [Deklaracja członkowska ORPHAN.pdf ]

● Stowarzyszenie RETINA AMD Polska jest  wpisane do wykazu organizacji pacjentów prowadzonego przez Rzecznika Praw Pacjenta.
Wykaz jest jawny i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu Rzecznika Praw Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp/

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra