Retina AMD Polska

sprawozdania

Sprawozdanie z działalności V kadencji Zarządu Stowarzyszenia Retina AMD Polska

 

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres 14 kwietnia 2014 roku do 27 maja 2023 roku. Na okres ten przypada VI kadencja działalności ustępującego Zarządu. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności podczas Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się 27 maja 2023r. Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi absolutorium.

“Jako prezes Stowarzyszenia serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z Zarządu i Komisji Rewizyjnej za współpracę opartą na szacunku i zaufaniu. Jestem głęboko przekonana, że działalność naszego małego Stowarzyszenia jest ciągle potrzebna i przyczynia się do budowy lepszej rzeczywistości.”

Małgorzata Pacholec, prezes Retina AMD Polska

Sprawozdanie Zarządu Retina AMD Polska za VI kadencję 14.kwiecień 2018-27.maj 2023

Sprawozdanie Zarządu Retina AMD Polska za okres 11.2014 do 14 kwietnia 2018

 

 

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra