Retina AMD Polska

doniesienia naukowe

 • Porównanie bezpieczeństwa i skuteczności różnych dawek i schematów leczenia faricimabem i ranibizumabem w neowaskularnym zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (nAMD) Czytaj dalej >

  Porównanie bezpieczeństwa i skuteczności różnych dawek i schematów leczenia faricimabem i ranibizumabem w neowaskularnym zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (nAMD)

  Faricimab jest pierwszym dwuswoistym przeciwciałem przeznaczonym do stosowania wewnątrzgałkowego. Jednocześnie i niezależnie wiąże i neutralizuje angiopoetynę 2 (Ang-2) oraz naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu A (VEGF-A). W 58 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono 36-tygodniowe, randomizowane badanie kliniczne II fazy. Jego uczestnikami były osoby nie leczone uprzednio anty-VEGF z neowaskularyzacją naczyniówkową wtórną do AMD i najlepiej skorygowaną ostrością […]

 • Atrofia geograficzna a suplementy mikroodżywcze Czytaj dalej >

  Atrofia geograficzna a suplementy mikroodżywcze

  Grudzień 2019 r. Centrum Chorób Siatkówki, Lille, Francja; Centrum Medyczne Królowej Anny, Londyn, Wielka Brytania Od lat podstawą suplementacji, której celem jest spowolnienie postępu AMD i zmniejszenie ryzyka neowaskularyzacji są wnioski z badania chorób oczu związanych z wiekiem (AREDS). Wykazało ono znaczący spadek progresji AMD w ciągu pięciu lat obserwacji, związany z preparatem zawierającym przeciwutleniacze […]

 • Hydroksychlorochina na pierwszych stronach gazet – rozważania dotyczące siatkówki Czytaj dalej >

  Hydroksychlorochina na pierwszych stronach gazet – rozważania dotyczące siatkówki

  24 kwietnia 2020 r. m.in. Hélène Dollfus   W 2020 r. hydroksychlorochina (HCQ) jest szeroko stosowana w leczeniu schorzeń reumatologicznych i dermatologicznych. Generalnie stosuje się ją zamiast chlorochiny (CQ) ze względu na szerszy profil bezpieczeństwa i mniej skutków ubocznych. Te dwa  4-aminochinolony trafiły na pierwsze strony gazet jako potencjalne metody leczenia osób z zakażeniem SARS-CoV-2, […]

 • Terapia genowa przywróciła wzrok myszom cierpiącym na dziedziczną chorobę siatkówki Czytaj dalej >

  Terapia genowa przywróciła wzrok myszom cierpiącym na dziedziczną chorobę siatkówki

  Pismo „Nature Biomedical Engineering” poinformowało, że terapia genowa CRISPR nowej generacji przywróciła wzrok myszom cierpiącym na dziedziczną chorobę siatkówki. „Po poddaniu leczenia, myszy w naszym badaniu potrafiły rozróżniać wizualne zmiany pod względem kierunku, rozmiaru, kontrastu oraz częstotliwości przestrzennej i czasowej” – dr Krzysztof Palczewski, profesor w Instytucie Okulistycznym Gavina Herberta na oddziale okulistyki w UCI […]

 • Kora wzrokowa osób niewidomych koduje informacje o słyszanych dźwiękach   Czytaj dalej >

  Kora wzrokowa osób niewidomych koduje informacje o słyszanych dźwiękach  

  Jak wynika z badań naukowców, kora wzrokowa osób niewidomych od urodzenia, podobnie jak osób widzących, koduje informacje o słyszanych dźwiękach. Co to oznacza? “W wymiarze praktycznym to, że generalna organizacja kory wzrokowej jest u osób niewidomych zachowana, może być istotną informacją dla badaczy opracowujących metody przywracania wzroku, takie jak implanty siatkówki.” – wyjaśnia naukowiec dr Łukasz […]

 • Europejska Szkoła Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ESASO) w Lublinie Czytaj dalej >

  Europejska Szkoła Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ESASO) w Lublinie

   W Lublinie powstaje Europejska Szkoła Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ESASO). Praktyczną wiedzę z zakresu chirurgii oczu będą zdobywać tam lekarze z całego świata. „W naszym ośrodku będą mieli możliwość zdobywania umiejętności dotyczących leczenia zaćmy, chorób siatkówki, a także wykonywania operacji plastycznych np. chirurgii powiek czy twarzy. ESASO ma ogromne doświadczenie w szkoleniu specjalistów w tej dziedzinie. […]

 • Najnowsze doniesienia naukowe na temat chorób siatkówki oka. Czytaj dalej >

  Najnowsze doniesienia naukowe na temat chorób siatkówki oka.

  Zależność efektywności terapii zwyrodnienia siatkówki od miejsca wszczepienia komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej W chorobach zwyrodnieniowych siatkówki (RDD) w modelu zwierzęcym komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej (ASC) przeszczepione do przestrzeni podsiatkówkowej wykazują silny efekt ochronny. Ostatnio przeprowadzono kilka prób klinicznych w leczeniu RDD za pomocą doszklistkowej transplantacji komórek macierzystych, w tym ASC. Sprawdzono, […]

 • Wybrane doniesienia naukowe otrzymane od Retina International Czytaj dalej >

  Wybrane doniesienia naukowe otrzymane od Retina International

  Grudzień 2019 r. Narodowy Instytut Oka, Szkoła Medyczna w Harwardzie, Narodowy Instytut Zdrowia w Bethesda – USA Związek stosowania aspiryny z rozwojem AMD Badaniu poddano 3734 uczestników badań chorób oczu związanych z wiekiem (AREDS) w wieku od 55 do 80 lat i 2403 uczestników AREDS2 w wieku od 50 do 85 lat. Postęp AMD oceniano […]

 • Nowa terapia optogenetyczna nadzieją dla osób ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki Czytaj dalej >

  Nowa terapia optogenetyczna nadzieją dla osób ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki

  Bionic Sight rozpoczyna badanie kliniczne terapii optogenetycznej. Leczenie łączy terapię genową z wykorzystaniem urządzenia, które generuje i dostarcza kod do siatkówki.   W marcu 2020 r. firma Bionic Sight rozpoczęła 1/2 fazę badania klinicznego pierwszych 20 osób z zaawansowaną utratą wzroku z powodu RP, u których zastosowano nowatorskie leczenie optogenetyczne. Będzie je kontynuować do końca […]

 • Nowy lek na zwyrodnienie plamki żółtej podany pierwszemu pacjentowi w Polsce Czytaj dalej >

  Nowy lek na zwyrodnienie plamki żółtej podany pierwszemu pacjentowi w Polsce

  W maju tego roku pierwszy pacjent w Polsce rozpoczął leczenie nowym lekiem – brolucizumabem. Beovu (brolucizumab) to lek, który został zatwierdzony w lutym 2020 r przez Komisję Europejską do leczenia neowaskularnej postaci AMD (wAMD). Jest to jedyny lek anty-VEGF zaakceptowany w Europie, który leczy postać wAMD, jednocześnie umożliwiając zachowanie trzymiesięcznych odstępów między kolejnymi podaniami. Lek […]

 • Powiązanie niskiej wagi urodzeniowej ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem: wyniki badania Gutenberg Health Study (GHS) Czytaj dalej >

  Powiązanie niskiej wagi urodzeniowej ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem: wyniki badania Gutenberg Health Study (GHS)

  Moguncja, Niemcy, listopad 2019 r. W badaniu uczestniczyły 6492 osoby wieku od 35 do 74 lat. Poddano je badaniu zdjęcia dna oka zgodnie z Rotterdam Grading Scheme dla AMD na początku badania i podczas pięcioletniego badania kontrolnego. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy różne grupy wagowe (niska: <2500 g; normalna: 2500–4000 g; wysoka:> 4000 g). Częstość […]

 • Rola genu NR3C1 w zachowaniu funkcji nabłonka pigmentowego siatkówki (RPE) Czytaj dalej >

  Rola genu NR3C1 w zachowaniu funkcji nabłonka pigmentowego siatkówki (RPE)

  15 stycznia 2020, Uniwersytet Medyczny w Nanjing, Chiny Wiadomo, że zmiany komórek nabłonka pigmentowego siatkówki (RPE) inicjują wczesne zdarzenia patologiczne w zanikowym AMD. Zbadano wpływ okrągłego RNA pochodzącego z genu NR3C1 (circNR3C1) na funkcjonowanie RPE i patogenezę AMD. Stwierdzono, że zapobiega on postępowi AMD i chroni RPE. Suplementy farmakologiczne z tym genem są obiecującymi opcjami terapeutycznymi […]

 • Końcowy fragment C fibulinu-7 i jego aktywny syntetyczny peptyd tłumią neowaskularyzację siatkówki i naczyniówki Czytaj dalej >

  Końcowy fragment C fibulinu-7 i jego aktywny syntetyczny peptyd tłumią neowaskularyzację siatkówki i naczyniówki

  1 lutego 2020 Narodowy Instytut Zdrowia w Baltimore, Uniwersytet Medyczny w Baltimore, Narodowy Instytut Zdrowia w Bethesda, Podyplomowe Studium Medyczne w Tokio Związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) i retinopatia cukrzycowa to wiodące przyczyny ślepoty powodowanej wzmożoną angiogenezą. Mimo że białka neutralizujące VEGF zapewniają korzyści, potrzebne są nowe terapie. Wcześniej zidentyfikowano końcowy fragment C […]

 • Trwałe leczenie chorób naczyń siatkówki samoagregującymi się mikrocząstkami sunitynibu Czytaj dalej >

  Trwałe leczenie chorób naczyń siatkówki samoagregującymi się mikrocząstkami sunitynibu

  4 lutego 2020, University School of Medicine, Baltimore  Neowaskularne zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (nAMD) i retinopatia cukrzycowa (DR) wymagają częstych wstrzyknięć białka neutralizującego VEGF do ciała szklistego. Stwierdzono, że pojedyncze wstrzyknięcie mikrocząstek sunitynibu – inhibitora kinazy tyrozynowej, który blokuje receptory VEGF – do ciała szklistego silnie hamuje neowaskularyzację naczyniówki u myszy przez sześć miesięcy. Blokuje […]

 • Wyniki dziesięcioletniej terapii anty-VEGF przy neowaskularnej AMD (nAMD) Czytaj dalej >

  Wyniki dziesięcioletniej terapii anty-VEGF przy neowaskularnej AMD (nAMD)

  29 lutego 2020, Strasbourg, Montpellier, Paryż, Sydney Oceniono średnią zmianę ostrości wzroku u 94 osób z nAMD po 10 latach terapii anty-VEGF w jednym z ośrodków we Francji. Chorzy otrzymali średnio po 27,5 wstrzyknięć przez 10 lat. 10% oczu zyskało ≥10 liter, 64% straciło ≥10 liter, a 23% pozostało stabilnych. Zanik geograficzny stwierdzono w 93% oczu […]

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra