Retina AMD Polska

misja i cele

Misja

Naszą misją jest ochrona Polaków przed ślepotą

Cele

● Gromadzimy i upowszechniamy wiedzę na temat chorób siatkówki – etiologii, przebiegu, możliwości leczenia i rehabilitacji.
● Informujemy opinię publiczną o problemach osób tracących wzrok z powodu schorzeń siatkówki.
● Edukujemy społeczeństwo i instytucje, by wykształcić odpowiednie postawy wobec osób chorych.
● Udzielamy porad i wsparcia chorym oraz ich bliskim na podstawie własnych doświadczeń w walce z chorobami siatkówki.
● Zabiegamy w ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych o wzmożenie prac nad osiąganiem wczesnej wykrywalności schorzeń siatkówki i wszechstronnej rehabilitacji.
● Lobbujemy o dostęp do nowoczesnych metod leczenia i rehabilitacji.
● Promujemy badania naukowe nad znalezieniem skutecznej terapii.

 

Statut Retina AMD Polska

Treść statutu – pobierz plik PDF >>

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Art. 68

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
  1. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres działania świadczeń ustala ustawa.
  1. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra