Retina AMD Polska

Kolejne optymistyczne doniesienie dotyczące przyszłego leczenia schorzeń genetycznych siatkówki otrzymane od Retina International

Pierwszy pacjent z wrodzoną amaurozą Lebera 10 otrzymał Sepofarsen w fazie 2/3 badania klinicznego ILLUMINATE firmy ProQR Therapeutics NV. Preparat Sepofarsen ma postać iniekcji do ciała szklistego oka. Uzyskał już oznaczenie leku sierocego w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz desygnację Agencji Żywności i Leków (FDA).

 

Amauroza Lebera 10 (LCA10) stanowi genetyczną przyczynę utraty wzroku w dzieciństwie i obecnie nie ma zatwierdzonego sposobu jej leczenia. Sepofarsen, dotychczas znany pod nazwą QR-110, ukierunkowany jest na najczęstszą mutację p.Cys998X w CEP290, która dotyka około 2000 osób w Europie i USA. Wyniki badania spodziewane są w końcu 2020 r.

Dziedziczne zwyrodnienia siatkówki spowodowane mutacjami w genie CEP290 często prowadzą do ślepoty już we wczesnym dzieciństwie. Obecnie nie jest dostępna żadna forma ich leczenia. Optymizm niesie fakt stwierdzenia we wcześniejszym badaniu poprawy wzroku u osób z mutacją p.Cys998X po terapii RNA firmy ProQR.

O fazie 2/3 badania ILLUMINATE

Badanie ILLUMINATE, lub PQ-110-003, jest randomizowane perspektywiczne, podwójnie zamaskowane i ciągle kontrolowane. Będzie trwało 24 miesiące, a początkowo obejmie 30 osób dorosłych i dzieci (w wieku powyżej ośmiu lat), mających LCA10 z powodu jednej lub dwóch kopii mutacji p.Cys998X w genie CEP290 i wyjściowo najlepiej skorygowaną ostrość wzroku (BCVA)  3,0 LogMAR lub wyższą. Może to być jedyno badanie w procesie rejestracyjnym.

Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy równoległe grupy badawcze (dwa poziomy dawek aktywnych; 40 μg (z dawką nasycającą 80 μg) i 80 μg (z dawką nasycającą 160 μg) oraz grupę pozorowaną). Każda będzie liczyć dziesięciu uczestników. Otrzymają dawkę Sepofarsenu lub placebo na początku badania, po trzech miesiącach, a następne co sześć miesięcy.

Miernikiem końcowym będzie średnia zmiana BCVA w stosunku do wartości wyjściowej w grupach leczonych aktywnie w porównaniu z grupą kontrolną. Dodatkowo badana będzie reakcja na bodźce, niestabilność oka i wykonana zostanie optyczna tomografia koherentna. Ocenione zostaną również zmiany w jakości życia uczestników badania.

Badanie obejmie ponowne oszacowanie wielkości próby adaptacyjnej w oparciu o wcześniej określone kryteria nadzorowane przez niezależnego eksperta. ILLUMINATE to badanie globalne, prowadzone w wiodących ośrodkach genetycznych chorób siatkówki w Ameryce Północnej i wybranych krajach europejskich.

O Sepofarsenie

Sepofarsen (wcześniej znany jako QR-110) jest pierwszym oligonukleotydem opartym na RNA ukierunkowanym na mutację p.Cys998X (znaną również jako c.2991 + 1655A> G) w genie CEP290, która powoduje LCA. Mutacja p.Cys998X jest substytucją jednego nukleotydu w pre-mRNA,  prowadzącą do nieprawidłowego składania mRNA i niefunkcjonalnego białka CEP290. Sepofarsen przywraca normalne CEP290 mRNA, wiążąc się ze zmutowanym fragmentem w pre-mRNA. Dzięki temu możliwa staje  się produkcja normalnego białka CEP290.

Preparat Sepofarsen ma postać iniekcji do ciała szklistego oka. Uzyskał już oznaczenie leku sierocego w Stanach Zjednoczonych Unii Europejskiej oraz desygnację FDA.

 

Dzięki uprzejmości Retina International
Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek

maj  2019 r.

więcej informacji na stronie – https://www.proqr.com/sepofarsen-illuminate-phase-2-3-study-for-lebers-congenital-amaurosis-10/

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra