Retina AMD Polska

Koszty pośrednie związane z chorobą i leczeniem w chorobach okulistycznych to 12-krotność kosztów bezpośrednich

W Polsce, w procesie decyzyjnym dotyczącym dopuszczenia danej technologii medycznej czy lekowej finansowanej ze środków publicznych uwzględnia się zasadniczo skuteczność kliniczną i dane ekonomiczne czyli opłacalność i wpływ na budżet systemu ochrony zdrowia, ale wyłącznie w zakresie kosztów bezpośrednich. Nie bierze się pod uwagę kosztów, które ponosi ZUS ani kosztów utraty produktywności.

Dla chorób okulistycznych koszty pośrednie związane z chorobą i leczeniem stanowią 12-krotność kosztów bezpośrednich.  Dlatego wczesna diagnoza i szybkie wdrożenie leczenia – choćby było drogie – w ostatecznym efekcie niesie oszczędności dotyczące kosztów pośrednich utraty widzenia i w konsekwencji niepełnosprawności. Warto wysłuchać pani profesor Eweliny Nojszewskiej, której obliczenia doskonale pokazują problem nieefektywności leczenia. Bardzo ważne są tutaj refundacje, które zezwalają na leczenie w zbyt późnym stadium zaawansowania choroby – apelowała prof. Ewelina Nojszewska do zebranych decydentów.

Debata ekspercko – systemowa Medyczna Racja Stanu „KAPITAŁ – ZDROWIE NARODU”

„Kapitał Zdrowie Narodu” to kolejna debata odnosząca się do zawartego przez Medyczną Rację Stanu w Tezach dla Zdrowia, postulatu uwzględniania kosztów pośrednich  i społecznych przy podejmowaniu decyzji o dostępie polskich pacjentów do najskuteczniejszych metod diagnostyki i terapii chorób przewlekłych.

Medyczna Racja Stanu już po raz trzeci zorganizowała ekspercko – systemowe spotkanie stanowiące platformę dialogu środowisk opiniotwórczych zaangażowanych w najważniejsze wyzwania zdrowotne. W wyniku ubiegłorocznych prac eksperci Medycznej Racji Stanu przedstawili 16 Tez dla Zdrowia,które stanowią propozycje konkretnych rozwiązań służących nadrobieniu zaległości systemowych, poprawie sytuacji chorych oraz budzeniu świadomości współodpowiedzialności każdego z nas za własne zdrowie. Inicjatorzy owych działań to :

Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska Unia Onkologii, KLRwP, oraz Grenn Comunication. Z ramienia KLRwP  codzienne prace  MRS tworzył i debaty organizował oraz medializował – M. Sutkowski

W panelu i dyskusji wzięli udział obok przedstawicieli systemu (MZ, Główny Inspektorat Sanitarny, AOTMiT, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, NFZ, Sejmowa Komisja Zdrowia, Rzecznik Praw Obywatelskich,  Uczelnia Łazarskiego) onkolodzy, kardiolodzy, neurolodzy, specjaliści w dziedzinie chorób rzadkich, specjaliści medycyny rodzinnej, farmakolodzy, ekonomiści, prawnicy, politolodzy, specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego i stosunków międzynarodowych. Wszyscy ww. zaprezentowali dane mogące dać decydentom mocne wsparcie w procesie racjonalizacji wydatków publicznych i prywatnych związanych z naszym zdrowiem.

 

Prof. Ewelina Nojszewska podczas debaty “Medyczna Racja Stanu. Kapitał – Zdrowie Narodu”

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra