Retina AMD Polska

partnerzy

Stowarzyszenie na przestrzeni 20 lat działalności pozyskało wielu partnerów i przyjaciół, którzy włączają się w nasze przedsięwzięcia. Mamy przyjaciół wśród lekarzy, specjalistów rehabilitacji, liderów organizacji pacjenckich, ekspertów z dziedziny prawa, lobbystów, specjalistów public relations. Wszystkim należą się podziękowania.

Nasza działalność byłaby dużo trudniejsza, gdyby nie wsparcie, jakie otrzymujemy od Donatorów. Dzięki nim możemy doskonalić się i być coraz bardziej skutecznymi i profesjonalnymi w realizacji tak ważnej społecznie misji, jaką jest ochrona Polaków przed ślepotą.

Na szczególne uznanie i szacunek zasługuje praca naszych wolontariuszy. To dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wolontariuszy możliwe jest funkcjonowanie Stowarzyszenia na co dzień.

Organizacje partnerskie. Donatorzy

● Polskim Związkiem Niewidomych – organizacja, która współpracuje z nami od początku istnienia Retina AMD Polska
● Retina International – współpraca od 2000 r.
● Alliance – współpraca od od 2011 r.
● ABBVIE
● Bayer
● Novartis

Kontakt

Retina AMD Polska

Retina AMD Polska
ul. Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: wtorek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra