Retina AMD Polska

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności V kadencji Zarządu Stowarzyszenia Retina AMD Polska

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres od listopada 2014 roku do kwietnia 2018 roku. Na okres ten przypada V kadencja działalności ustępującego Zarządu. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności podczas Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się 14 kwietnia  2018 r. Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi absolutorium.

“Jako prezes Stowarzyszenia serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z Zarządu i Komisji Rewizyjnej za współpracę opartą na szacunku i zaufaniu. Jestem głęboko przekonana, że działalność naszego małego Stowarzyszenia jest ciągle potrzebna i przyczynia się do budowy lepszej rzeczywistości.”

Małgorzata Pacholec, prezes Retina AMD Polska

 

Sprawozdanie Zarządu Retina AMD Polska za okres 11.2014-04.

 

 

Kontakt

Retina AMD Polska

Retina AMD Polska
ul. Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: wtorek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra