Retina AMD Polska

sprawozdania

Sprawozdanie z działalności V kadencji Zarządu Stowarzyszenia Retina AMD Polska

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres od listopada 2014 roku do kwietnia 2018 roku. Na okres ten przypada V kadencja działalności ustępującego Zarządu. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności podczas Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się 14 kwietnia  2018 r. Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi absolutorium.

“Jako prezes Stowarzyszenia serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z Zarządu i Komisji Rewizyjnej za współpracę opartą na szacunku i zaufaniu. Jestem głęboko przekonana, że działalność naszego małego Stowarzyszenia jest ciągle potrzebna i przyczynia się do budowy lepszej rzeczywistości.”

Małgorzata Pacholec, prezes Retina AMD Polska

 

Sprawozdanie Zarządu Retina AMD Polska za okres 11.2014 do 14 kwietnia 2018

 

 

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra