Retina AMD Polska

Obecnie stosowane leki w leczeniu wysiękowej postaci AMD

Informacja z The Science of AMD opracowana przez The Angiogenesis Foundation*

Macugen (pegaptanib)

Macugen w sposób swoisty wiąże się z VEGF i przyczynia się do spowolnienia pogarszania się widzenia, jednak nie prowadzi do poprawy wzroku. Lek ten wstrzykiwany jest bezpośrednio do gałki ocznej raz na sześć miesięcy. Macugen stabilizuje widzenie u około 65% osób. Na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych z udziałem 1200 pacjentów z wysiękowym AMD stwierdzono na zakończenie leczenia, że do ponad połowy pacjentów doszło do pogorszenia się ostrości wzroku o mniej niż 3 rzędy liter na specjalnej tablicy do badania ostrości wzroku.

Lucentis (ranibizumab)

Lucentis to lek anty-VEGF będący fragmentem przeciwciała monoklonalnego, który został opracowany z zamiarem stosowania go w leczeniu chorób siatkówki. Lek ten wstrzykiwany jest bezpośrednio do gałki ocznej, a jego stosowanie może prowadzić do zatrzymania się pogarszania wzroku, a nawet do poprawy widzenia. Wg ulotki dołączonej do opakowania najlepsze wyniki uzyskuje się wówczas, gdy Lucentis podawany jest co miesiąc. Niektórzy specjaliści chorób siatkówki podają Lucentis rzadziej niż co miesiąc.

Z danych uzyskanych w badaniach klinicznych z udziałem ponad 1300 pacjentów wynika, że po dwóch latach stosowania raz w miesiącu leku Lucentis stwierdza się stabilizację widzenia u około 90% (wzrok u tych pacjentów nie uległ istotnemu pogorszeniu). Do istotnej poprawy widzenia doszło u około 30% otrzymujących Lucentis.

Eylea (aflibercept)

Eylea to lek anty VEGF będącym białkiem fuzyjnym. Wstrzykiwany jest on bezpośrednio do gałki ocznej w ramach leczenia wysiękowego AMD. Eylea wiąże się nie tylko z VEGF, ale też z innym białkiem określanym mianem łożyskowego czynnika wzrostu (PIGF ang. Placental growth factor). Również ten czynnik występuje w nadmiernej ilości w siatkówce osób z wysiękowym AMD. Po pierwszych trzech zastrzykach dalsze zastrzyki leku Eylea wykonywane co drugi miesiąc wykazują porównywalną skuteczność z comiesięcznymi zastrzykami leku Lucentis.

W badaniach klinicznych z udziałem 2400 osób z wysiękowym AMD porównywano comiesięczne zastrzyki leku Lucentis z zastrzykami leku Eylea podawanymi co miesiąc przez pierwsze trzy miesiące, a przez resztę okresu leczenia co dwa miesiące. Po roku stosowania stwierdzono, że Eylea stosowana co dwa miesiące prowadzi do poprawy lub utrzymania wzroku u pacjentów z AMD na poziomie porównywalnym do leku Lucentis stosowanego co miesiąc. Bezpieczeństwo stosowania obu tych leków było również porównywalne. Ogólnie rzecz biorąc, u pacjentów leczonych za pomocą leku Eylea konieczne było wykonanie mniejszej liczby wstrzyknięć, aby uzyskać tę samą skuteczność, co w przypadku comiesięcznego podawania leku Lucentis.

Avastin (bevacyzumab) stosowany poza wskazaniami rejestracyjnymi

Avastin to lek anty-VEGF będący przeciwciałem monoklonalnym, który został opracowany z zamiarem stosowania go w leczeniu nowotworów złośliwych (w przypadku których postęp choroby również uzależniony jest od angiogenezy). Avastin strukturalnie przypomina Lucentis. Część specjalistów chorób siatkówki leczy pacjentów z wysiękowym AMD za pomocą leku Avastin przeformułowanego w postać pozwalającą na wstrzyknięcie go bezpośrednio do gałki ocznej. Ponieważ Avastin podawany w zastrzykach okazał się podobny do do leku Lucentis pod względem skuteczności leczenia wysiękowego AMD, część specjalistów chorób siatkówki stosuje Avastin, ponieważ jest on znacznie tańszy od leku Lucentis. Avastin może być wstrzykiwany co miesiąc lub rzadziej niż co miesiąc, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez specjalistę chorób siatkówki. Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) nie dopuścił leku Avastin do stosowania w gałce ocznej.

*The Angiogenesis Foundation to w skali globalnej pierwsza i wiodąca organizacja typu non-profit, której celem jest zwalczanie chorób za pomocą przełomowych metod polegających na oddziaływaniu na angiogenezę, czyli proces wzrostu nowych naczyń krwionośnych w organizmie. Angiogeneza to „wspólny mianownik” chorób budzących największy strach w społeczeństwie, w tym wysiękowego AMD.

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra