Retina AMD Polska

EYLEA – nowy lek do stosowania w leczeniu wysiękowego AMD

EYLEA – nowy lek do stosowania w leczeniu wysiękowego AMD umożliwia poprawę i utrzymanie ostrości widzenia

Eylea jest nowym lekiem okulistycznym przeznaczonym do stosowania w wysiękowym AMD. Jest to pełni ludzkie rekombinowane białko fuzyjne przeznaczone do podawania doszklistkowego. Został wprowadzony do leczenia po zakończeniu jak dotąd największego w skali światowej programu badań klinicznych III fazy.
Jest to jedyny lek antyangiogenny zarejestrowany do stosowania raz na dwa miesiące bez konieczności odbywania przez pacjenta wizyt kontrolnych pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami.

Eylea uzyskała porównywalne wyniki, jeżeli chodzi o nieobecność płynu w siatkówce przy mniejszej liczbie iniekcji niż w przypadku ranibizumabu podawanego raz w miesiącu.

Lek Eylea podawany raz w miesiącu okazał się być co najmniej tak samo skuteczny co ranibizumab podawany raz w miesiącu.

Więcej… patrz zakładka “Doniesienia naukowe”

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra