Retina AMD Polska

Przełomowe odkrycia roku – “Promyk nadziei dla pacjentów z AMD”

“Rok 2006 przyniósł dobre wieści dla pacjentów cierpiących na rujnującą wzrok chorobę, jaką jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD). W październiku The New England Journal of Medicine opublikował rezultaty dwóch badań klinicznych, które wykazały, że terapia lekiem ranibizumab poprawia wzrok u około 1/3 pacjentów z zaawansowaną postacią AMD i stabilizuje jego kondycję u większości pozostałych. Inne, zarejestrowane do tej pory preparaty, mogą tylko spowolnić rozwój AMD. Utrata wzroku w wysiękowej postaci AMD spowodowana jest rozrostem i wyciekiem z nieprawidłowych naczyń krwionośnych w obrębie siatkówki. Ranibizumab, fragment monoklonalnego przeciwciała, wyprodukowany przez Genentech Inc., daje lepsze wyniki niż inne leki, ponieważ należy do tzw. terapii celowanych – działa dokładnie na białko VEGF, które stymuluje wzrost tych naczyń”.

W trakcie konferencji dr Anna Borucka przedstawiła również uruchomiony właśnie, wysoce specjalistyczny serwis dla lekarzy, pacjentów i mediów, www.forumAMD.pl, poświęcony tematyce AMD. „W odpowiedzi na zwiększającą się popularność Internetu, jako narzędzia dla lekarzy oraz źródła wiedzy o zdrowiu dla pacjentów, stworzony został portal społeczności internetowej ForumAMD” – powiedział prof. Jerzy Szaflik. Forumamd.pl jest pierwszym w dziedzinie okulistyki portalem przeznaczonym do komunikacji lekarzy w celu wspólnego omawiania przypadków pacjentów chorych na AMD. Okuliści mogą zadawać pytania ekspertom, przysyłać do konsultacji zdjęcia związane z diagnostyką AMD a także wymieniać doświadczenia związane z leczeniem pacjentów. Pacjenci i ich rodziny dzięki stronie dowiedzą się więcej o swojej chorobie, najnowszych metodach jej wykrywania, sposobach profilaktyki, dostępnych metodach diagnostycznych i opcjach terapeutycznych.

Na zakończenie spotkania prof. Jerzy Szaflik zaprezentował program II Konferencji AMD dla lekarzy okulistów, która odbędzie się w Warszawie w dniach 16-17 marca. Profesor podkreślił, że I Konferencja odbywająca się w 2006 r., kiedy to udało się zgromadzić 250 uczestników, była ogromnym sukcesem. Wyraził nadzieję, że tegoroczna Konferencja będzie kolejną szansą na wymianę doświadczeń specjalistów w dziedzinie okulistyki mającą na celu usprawnienie sposobów diagnostyki i leczenia AMD, czego beneficjentami będą pacjenci.

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra