Retina AMD Polska

Rekrutacja pacjentów z AMD do badania prowadzonego przez kliniki MACUSTAR

Projekt obejmie badanie ponad 700 pacjentów z AMD w ciągu 3 lat najnowocześniejszymi technikami obrazowania i badania wzroku, a także analizę wpływu choroby na jakość ich życia.

Wzrasta liczba osób chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD – z ang. Age-Related Macular Degeneration). Choroba występuje w dwóch postaciach. Jedna z nich tzw. sucha rozwija się stopniowo i powoli, a zmiany zachodzące w plamce żółtej mają charakter zanikowy (obumierają fotoreceptory, a także małe naczynia krwionośne zaopatrujące je w tlen). Postać wysiękowa AMD tzw. mokra charakteryzuje się nagłym początkiem i jej cechą jest tworzenie się wskutek niedotlenienia komórek siatkówki patologicznych naczyń krwionośnych, z których następują wysięki i wylewy krwi w okolicy plamki żółtej.

Jak dotąd leczy się tylko późną mokrą postać choroby. Nie ma natomiast terapii dla o wiele częstszych – wcześniejszych i późnych stadiów postaci suchej. Jedyną barierą w rozwoju nowych metod leczenia jest brak testów umożliwiających określenie skuteczności opracowywanych terapii. Mówiąc prościej, obecne testy nie wykrywają wszystkich problemów z widzeniem doświadczanych przez osoby z wcześniejszymi stadiami choroby.

Projekt MACUSTAR obejmie badanie ponad 700 pacjentów z AMD w ciągu 3 lat najnowocześniejszymi technikami obrazowania i badania wzroku, a także analizę wpływu choroby na jakość ich życia.  Zespół MACUSTAR ma również nadzieję rzucić nowe światło na zaburzenia widzenia w pośrednim AMD, a także określić czynniki ryzyka, które powodują, że choroba u jednych pacjentów postępuje szybciej niż u innych. Chorych rekrutuje dwadzieścia ośrodków klinicznych w siedmiu krajach europejskich: Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Portugalii, Holandii i Danii.                                                                                                                                                                     

Więcej informacji o projekcie na stronie www.macustar.eu

 

***

Źródło – Retina International, 4 grudnia 2018 r

Tłumaczenie Anna Wszołek
Opracowanie Anna Wszołek i Beata Kwiatkowska

 

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra