Retina AMD Polska

Zapraszamy na spotkanie pt.. Jakie znaczenie ma wczesna interwencja w odniesieniu do dzieci z dysfunkcjami wzroku?

Jakie znaczenie ma wczesna interwencja w odniesieniu do dzieci z dysfunkcjami wzroku?

Zapraszamy na spotkanie z Krystyną Gwizdoń – psychologiem, dyrektorem Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Chorzowie Fundacji Pomocy Niewidomym na temat wczesnej interwencji i jej znaczenia dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

Wczesna interwencja to działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach rozwojowych. Pierwsze miesiące i lata życia dziecka są niezwykle ważne, gdyż w tym okresie intensywnie rozwija się układ nerwowy, dlatego należy je wykorzystać i podjąć działania mające na celu wspomaganie rozwoju malucha.

Jakie znaczenie ma wczesna interwencja w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnością wzroku? W jakich obszarach działania te wspierają rozwój dziecka? Jaka jest rola rodziców w tym procesie? Krystyna Gwizdoń opowie o doświadczeniach w tym zakresie na przykładzie działań prowadzonych województwie śląskim przez Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji w Chorzowie Fundacji Pomocy Niewidomym.

Spotkanie odbędzie się 15.02 (wtorek) o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

Aby wziąć w nim udział należy zalogować się korzystając z poniższych danych:

https://zoom.us/j/8585915688?pwd=VDlScWE2MzV3ak43Tk8zaWNyeFRBZz09

Identyfikator spotkania: 858 591 5688

Kod dostępu: 057376

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Wszystko dla ratowania wzroku” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

Krystyna Gwizdoń

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, psycholog, 32 lata pracy zawodowej jako psycholog o specjalności klinicznej.

Miejsce pracy: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym – Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji.

Od początku pracy zawodowej współuczestniczy w organizacji pomocy psychologicznej i terapeutycznej dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom na terenie województwa śląskiego.

Od 1993 specjalizuje się w diagnostyce i rehabilitacji dziecka niewidomego i słabowidzącego.

W latach 1995 -1997 –  współinicjator oraz współorganizator innowacyjnej formy realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci poprzez kompleksową, interdyscyplinarną interwencję „domową” tj. dojazdu specjalistów do domu dzieci i prowadzenia terapii przy udziale rodziców – dla dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością od 0 do 7 lat z terenu całego województwa śląskiego.

Od roku 1997 kieruje działalnością Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.

Więcej informacji na temat Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Chorzowie Fundacji Pomocy Niewidomym: [Specjalistyczny_punkt_wczesnej_rewalidacji].

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra