Retina AMD Polska

Dobre wieści dla osób niewidomych lub zagrożonych utratą widzenia chorujących na cukrzycę.

W dniu 08.07.2022 r. opublikowano do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361702/katalog/12892444#12892444).

Najważniejsza ogromna zmiana dotyczy rozszerzenia refundacji systemu ciągłego monitorowania stężenia glukozy Flash (FreeStyle Libre) o osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną.

Zaproponowane rozwiązania wpisują się w postulaty zgłaszane przez naszą organizację, która w styczniu br. zainicjowała projekt zmian w tym zakresie.

 

Dziś pacjenci niewidomi i tracący wzrok, chorujący na cukrzycę, wielokrotnie w ciągu dnia muszą badać poziom glukozy przy pomocy glukometru nakłuwając opuszki palców. W ten sposób niszczona jest wrażliwość dotyku – głównego zmysłu kompensującego brak wzroku, niezbędnego do wykonywania większości codziennych czynności, w tym pisania na komputerze i czytania brajlem.

 

Bezigłowy system do ciągłego pomiaru glikemii metodą skanowania (isCGM) – FreeStyle Libre – umożliwia pacjentowi uzyskanie informacji o stężeniu glukozy i zmienności glikemii w ciągu całej doby. Sensor, przyklejany do skóry ramienia na 14 dni gromadzi co minutę informacje dotyczące poziomu glukozy w płynie śródtkankowym, a dane mogą być sczytane z niego przy pomocy czytnika lub smartfona z odpowiednią aplikacją, która głosowo może informować o poziomie glikemii.

Narzędzie to umożliwia także lekarzowi stały dostęp do wyników pacjenta i zdalnego modyfikowania terapii.

 

Obecnie w Polsce system ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania jest refundowany jedynie dla dzieci z cukrzycą typu 1 do 18 roku życia.

Opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt zmiany rozporządzenia jest zapowiedzią rozszerzenia refundacji tego nowoczesnego narzędzia o osoby niewidome i zagrożone utratą widzenia chorujące na cukrzycę.

 

Za zrozumienie potrzeb tej szczególnej grupy pacjentów oraz zaangażowanie się w proces korzystnych zmian w przepisach, piękne podziękowania kierujemy do:

  • prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa – konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki, kierownika Kliniki Okulistyki WIM
  • Pana Ministra Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Pana Ministra Pawła Wdówika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  • Pani Anny Śliwińskiej – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

 

Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu, zrozumieniu i zaangażowaniu, pacjenci niewidomi będą mogli lepiej kontrolować cukrzycę.

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra