Retina AMD Polska

Konferencja w Kielcach 02.03.2016 r.

Kolejna, czwarta konferencja – debata okrągłego stołu zorganizowana przez Stowarzyszenie Retina AMD Polska odbyła się w Kielcach w Sali Kominkowej zabytkowego Wojewódzkiego domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Podobnie jak w innych miastach Polski  prezentowaliśmy na niej wyniki Społecznego Audytu leczenia wysiękowego AMD w Polsce. Audyt ten został przeprowadzony przez nasze stowarzyszenie wspólnie z Fundacją Rozwoju Okulistyki „Okulistyka21” z funduszy finansowanych przez EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Wyniki audytu przedstawione zostały w raporcie, który ukazuje sytuację chorych w sposób interdyscyplinarny: od rozpoznania do rehabilitacji tej choroby.

Konferencję prowadzili prezes stowarzyszenia Retina AMD Polska wraz z kieleckim gospodarzem debaty  wiceprezesem Romualdem Jantarskim.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji samorządowych, lekarze okuliści m.in. konsultant wojewódzki ds. okulistyki dr Magdalena Gierada, z-ca dyr. Swiętokrzyskiego Oddziału NFZ dr Jerzy Staszczyk, optometryści zainteresowani naszą tematyką, dyrektorzy kieleckich DPS-ów oraz pacjenci chorujący na AMD.

Po przedstawieniu zawartych w Raporcie wyników przeprowadzonego audytu  w  dyskusji wzięli udział zaproszeni goście.

Dr Magdalena Gierada szeroko przedstawiła trudną sytuację w lecznictwie okulistycznym województwa świętokrzyskiego. Głównym problemem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest to, że pacjenci kierowani są do szpitala przez lekarzy pierwszego kontaktu bez badań specjalistycznych. Koszt wykonania jednego badania OCT w szpitalu równy jest kosztowi przyjęcia 2 pacjentów. Z tego powodu lekarz zmuszony jest  do rezygnacji z przyjęcia dwóch kolejnych pacjentów, co powiększa kolejkę oczekujących. Kolejkę  powiększa również to, że pacjenci z AMD przyjmowani są w jednej ogólnej poradni okulistycznej oczekując na wyznaczenie wizyty razem z chorymi cierpiącymi na inne choroby oczu. Niejednokrotnie z powodu bardzo długiego oczekiwania pacjenci z AMD tracą wskazania od leczenia i nie mogą mieć podawanych iniekcji.

Pani doktor wskazała na kurczące się możliwości „techniczne” obsłużenia coraz większej ilości pacjentów rejestrujących się w szpitalu. Zwiększająca się liczba pacjentów prawdopodobnie spowodowana jest nierównomiernym zaangażowaniem innych ośrodków województwa w program lekowy. W Szpitalu   Zespolonym podano do tej pory 46 iniekcji na 56 podanych w całym województwie. Zatrważająca jest więc perspektywa dostępności leczenia AMD w latach następnych.

Dr Gierada przychyliła  się również do propozycji leczenia w trybie ambulatoryjnym, bez konieczności wykorzystania łóżek szpitalnych.

Oceniła  też jako bardzo dobrą współpracę z Centrum w Warszawie kwalifikującym wnioski o podjęcie leczenia w programie lekowym.

Pani doktor stwierdziła też, że lekarze mają bardzo małą wiedzę o  rehabilitacji chorych z AMD i wskazała na konieczność odpowiednich szkoleń. Z zadowoleniem przyjęła informację o tym, że lekarzy mogą  przeszkolić doskonale przygotowani specjaliści z zakresu rehabilitacji Polskiego Związku Niewidomych.

Przedstawiciel Świętokrzyskiego Oddziału NFZ dyr. Jerzy Staszczyk  wyjaśniał powody złej sytuacji w lecznictwie okulistycznym w tym regionie. Najważniejszy jest brak dobrych ośrodków okulistycznych (wieloletnie zaszłości w nieinwestowanie w okulistykę), zbyt mała ilość ośrodków w województwie, które mogą realizować program lekowy. Na leczenie AMD w tym regionie NFZ przeznaczył 4.5 mln zł za które mogłoby być leczonych prawie 400 pacjentów, niestety leczenie przeprowadza się tylko w 4 ośrodkach, które prawdopodobnie nie wykorzystają tej sumy.

Dr Adam Rybowski   właściciel Centrum Okulistycznego OKO ripostował, że nie może leczyć pacjentów w ramach NFZ mając doskonale wyposażone sale operacyjne, gdyż NFZ nie ogłasza konkursu od kilku lat. W takiej sytuacji jest wiele innych prywatnych ośrodków.

Dyskusję  podsumowała pani Małgorzata Pacholec stwierdzając, że w województwie świętokrzyskim jest ogromny problem z przyjmowaniem na leczenie nowych pacjentów z AMD. Istnieje więc pilna potrzeba rozszerzenia liczby nowych placówek, które mogłyby przejąć zwiększającą się liczbę pacjentów.

Ta propozycja zostanie zapisana w Białej Księdze leczenia AMD w Polsce.

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra