Retina AMD Polska

Konferencja w Olsztynie 11. lutego 2016 r.

Stowarzyszenie Retina AMD Polska zorganizowało kolejną konferencję prezentującą wyniki Społecznego Audytu leczenia wysiękowego AMD w Polsce. Audyt ten został przeprowadzony wspólnie z Fundacją Rozwoju Okulistyki „Okulistyka21 z funduszy finansowanych przez EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Wyniki audytu przedstawione zostały w raporcie, który ukazuje sytuację chorych w sposób interdyscyplinarny: od rozpoznania do rehabilitacji tej choroby.

W dniu 11.02.2016 r. raport został zaprezentowany na konferencji w Olsztynie, która została zorganizowana jako debata okrągłego stołu. Jej uczestnikami byli zarówno pacjenci z AMD jak i przedstawiciele organizacji samorządowych, dyrektorzy szpitali, lekarze okuliści, władze województwa mazursko-warmińskiego.

Postulaty pacjentów prezentowane przez stowarzyszenie Retina AMD Polska wywołały żywą dyskusję zaproszonych gości. Wskazywano na konieczność zmian poprawiających sytuację chorych w następujących kierunkach:

-pełne, szybkie i bezpłatne leczenie w ramach NFZ – od diagnozy do terapii

– krótsze kolejki, zniesienie limitów finansowania w programie lekowym

– likwidacja skierowań do okulisty

– zniesienie kryterium wieku – warunku ukończenia 45 r.ż.

– weryfikacja, uaktualnienie danych na stronie NFZ

– wypracowanie skoordynowanego systemu pomocy dla osób z AMD

– zwiększenie dostępności do rehabilitacji

– powszechna edukacja na temat AMD zarówno ze strony lekarzy jak i mediów

– włączenie pacjentów w procesy decyzyjne.

Wypracowane najlepsze rozwiązania w czasie tej i kolejnych  debat zamieszczone zostaną w „Białej Księdze” AMD, która precyzyjnie wskaże co i jak powinniśmy zrobić w kompleksowej opiece nad chorymi na AMD.

Następne debaty planowane są:

24.02 w Poznaniu, 02.03. w Kielcach, 17.03 w Katowicach.

 

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra