Retina AMD Polska

Konferencja w Poznaniu 24 lutego 2016 r.

Stowarzyszenie Retina AMD Polska zorganizowało kolejną konferencję prezentującą wyniki Społecznego Audytu leczenia wysiękowego AMD w Polsce. Audyt ten został przeprowadzony wspólnie z Fundacją Rozwoju Okulistyki „Okulistyka21 z funduszy finansowanych przez EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Wyniki audytu przedstawione zostały w raporcie, który ukazuje sytuację chorych w sposób interdyscyplinarny: od rozpoznania do rehabilitacji tej choroby.

W dniu 24.02.2016 r. nasz raport zaprezentowaliśmy na konferencji w Poznaniu, która została zorganizowana jako debata okrągłego stołu.

Współorganizatorem tej debaty był Urząd Miasta  Poznania, który udzielił nam gościny w przepięknej zabytkowej Sali Malinowej w swojej siedzibie przy placu Kolegiackim.

Konferencję prowadzili prezes stowarzyszenia Retina AMD Polska wraz z Partnerem audytu prof. Andrzejem Grzybowskim z Fundacji Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”.

Jej uczestnikami byli zarówno pacjenci z AMD jak i przedstawiciele organizacji samorządowych, dyrektorzy szpitali, lekarze okuliści, władze województwa wielkopolskiego.

Swoją aktywną obecność zaznaczył konsultant wojewódzki ds. okulistyki prof. Jarosław Kocięcki, który wyjaśniał złożoną problematykę leczenia chorych na AMD ze strony lekarzy.

Cieszyliśmy się bardzo, że Wojewódzki Oddział NFZ reprezentowany był aż przez 4 osoby.

Postulaty pacjentów prezentowane przez stowarzyszenie Retina AMD Polska wywołały żywą dyskusję zaproszonych gości. Wskazywano na konieczność zmian poprawiających sytuację chorych w następujących kierunkach:

-pełne, szybkie i bezpłatne leczenie w ramach NFZ – od diagnozy do terapii

– krótsze kolejki, zniesienie limitów finansowania w programie lekowym

– likwidacja skierowań do okulisty

– zniesienie kryterium wieku – warunku ukończenia 45 r.ż.

– weryfikacja, uaktualnienie danych na stronie NFZ

– wypracowanie skoordynowanego systemu pomocy dla osób z AMD

– zwiększenie dostępności do rehabilitacji

– powszechna edukacja na temat AMD zarówno ze strony lekarzy jak i mediów

– włączenie pacjentów w procesy decyzyjne.

W czasie dyskusji wskazywano na potrzebę wprowadzenia testów Amslera – jako pierwszej diagnozy AMD, do wszystkich gabinetów prowadzonych przez lekarzy rodzinnych, zmniejszenie barier biurokratycznych w ośrodkach leczniczych, wprowadzenie przez NFZ uproszczonych procedur, utworzenie specjalistycznych ośrodków leczących tylko AMD oraz na przeniesienie iniekcji z sal szpitalnych do gabinetów zabiegowych. Ten ostatni postulat wzorem innych krajów europejskich przyniesie zmniejszenie kosztów, poprawi dostępność do leczenia.

Wypracowane w czasie tej debaty  rozwiązania w czasie  zamieszczone zostaną w „Białej Księdze” AMD, która precyzyjnie wskaże co i jak powinniśmy zrobić w kompleksowej opiece nad chorymi na AMD.

Konferencję recenzowały następujące media:

TVP3 Poznań w programie Teleskop, Radio Merkury, Gazeta Wyborcza.

 

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra