Retina AMD Polska

Potrzeba diagnostyki molekularnej u pacjentów z zespołem Stargardta

Maj 2021 r.

Wydziały:  Oftalmologii, Badań Biomedycznych i Genetyki Człowieka Szpitala Uniwersyteckiego w Bernie w Szwajcarii

Charakterystyce genetycznej poddano 22 Szwajcarów ze zdiagnozowaną chorobą Stargardta. U połowy z nich zidentyfikowano patogenne dwuallelowe warianty ABCA4, a ELOVL4  i PRPH2  odpowiednio u ośmiu i trzech pacjentów. Wszystkie osoby z wariantem ELOVL4  pochodziły z tego samego małego obszaru kraju, identyfikując mutację założyciela. W kohortach z ABCA4 i ELOVL4 w badaniu dna oka zaobserwowano kliniczne fenotypy „plamek”, „atrofii” i „byczego oka”. U niewielkiej liczby pacjentów z patogennym wariantem PRPH2 też stwierdzono  „plamki” i „atrofię”.  Nawet wykorzystanie autofluorescencji dna oka i koherentnej  tomografii  optycznej we wczesnym stadium choroby, przy zmiennej ostrości wzroku i różnych wzorcach dziedziczenia nie pozwoliło na rozróżnienie  genetycznie niejednorodnych osób z zespołem Stargardta. Ta niejednorodność genetyczna obserwowana w stosunkowo małej populacji powinna skłaniać do systematycznych badań genetycznych. Diagnostyka molekularna w szczególności pozwoli zapobiec potencjalnie szkodliwej suplementacji witaminy A, zapewnić poradę genetyczną w zakresie dziedziczenia  oraz zaplanować odpowiednie wizyty kontrolne w przypadku  zwiększonego ryzyka neowaskularyzacji naczyniówki.

Dzięki uprzejmości Retina International

Tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra