Retina AMD Polska

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku

W 1989 roku Polski Związek Niewidomych powołał Poradnię Rehabilitacji Wzroku dla osób słabowidzących i niewidomych a w 1991 r działalność poradni została poszerzona i obecnie jest Przychodnią Rehabilitacyjno – Leczniczą z wielokierunkową rehabilitacją  osób z dysfunkcjami wzroku.

Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno – Lecznicza Jednostka Polskiego Związku Niewidomych
00-181 Warszawa, ul. Karmelicka 26
tel. (22) 635 67 02; +48 606 329 143;
e-mail: biuro@przychodniapzn.pl;

sekretariat (22) 635 67 3
www.przychodniapzn.pl
Przez podjęcie odpowiednich działań umożliwiających spowolnienie procesu utraty wzroku, uruchomienie zasobów kompensujących upośledzenie funkcji wzrokowych możliwe jest utrzymanie aktywności społecznej i zawodowej Pacjenta.

 

NAJLICZNIEJSZĄ GRUPĄ PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z REHABILITACJI SĄ OSOBY
Z DYSFUNKCJAMI WZROKU wynikającymi m.in.:

 • AMD
 • Jaskry
 • Retinopatii cukrzycowej
 • Wysokiej krótkowzroczności
 • Neuropatii
 • Chorób genetycznych (retinitis pigmentosa, zespół Stargardta, zespół Lebera)‏

 

Kiedy skierować Pacjenta na rehabilitację? Zawsze jeśli występują:

 • trudności w czytaniu, pisaniu, oglądaniu TV,
 • odczytywaniu numerów i nazw ulic,
 • nadmierna wrażliwość na światło,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • ślepota zmierzchowa,
 • zaburzenia adaptacji
 • i wiele innych.

 

W przypadku osób słabowidzących możliwe jest usprawnienie widzenia przez zastosowanie pomocy optycznych i odpowiednie ćwiczenia, prowadzone przez instruktorów widzenia.

 

PROGRAM REHABILITACJI WZROKU realizowany jest zespołowo poprzez:

 1. terapię widzenia
 • wyjaśnienie diagnozy i następstw funkcjonalnych schorzenia
 • naukę patrzenia pozaplamkowego i wykorzystania użytecznych resztek widzenia
 • dobór pomocy optycznych i nieoptycznych
 • indywidualną naukę posługiwania się pomocami
 1. zaopatrzenie w dobrane pomoce (lupy, okulary lupowe i lornetkowe, monookulary, okulary z filtrami medycznymi, białe laski) również w ramach refundacji NFZ
 2. rehabilitację z zakresu czynności życia codziennego – praca w przychodni i/lub w domu pacjenta
 3. orientację przestrzenną – nauka bezpiecznego, samodzielnego poruszania się
 4. wsparcie informacyjne w zakresie orzecznictwa, należnych uprawnień, przystosowania stanowisk pracy i mieszkania, dostępu do literatury itd.
 5. wsparcie psychologiczne dla pacjenta i rodziny niezbędne do :
 • wzmocnienia motywacji do podjęcia rehabilitacji
 • akceptacji trudnej sytuacji
 1. doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych (oprzyrządowanie i oprogramowanie komputera, lupy elektroniczne, powiększalniki TV, czytniki książek mówionych, lampy, drobne urządzenia ułatwiające życie codzienne)

 

Celem ostatecznym rehabilitacji wzroku jest przezwyciężenie skutków upośledzenia, aby osoba z DYSFUNKCJĄ WZROKU funkcjonowała w społeczeństwie jako człowiek z defektem narządu wzroku, a nie jako upośledzony w następstwie tego defektu. 

 

WAŻNE INFORMACJE/WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. Zgodnie z wymogiem NFZ terminy indywidualnych wizyt rehabilitacyjnych ustalane są na podstawie jednorazowego skierowania do: Poradni Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Narządu Wzroku wystawionego przez lekarza poradni okulistycznej lub neurologicznej lub rehabilitacyjnej
 2. Czas trwania rehabilitacji wzroku wynosi do 120 dni w roku
 3. W przypadku braku skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, rehabilitacja świadczona jest komercyjnie. Cena pierwszej wizyty 100 zł, kolejne 60 zł
 4. Pacjent na pierwszą wizytę powinien zgłosić się z:
 • dokumentacją okulistyczną,
 • dowodem osobistym,
 • okularami do dali i bliży, jeżeli korzysta
 1. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane są w przychodni po zakończeniu procesu doboru pomocy optycznych. Ze zleceniem pacjent zgłasza się do regionalnego oddziału NFZ celem przyznania refundacji.
Nazwa pomocy Refundacja NFZ Okres refundacji
Lupa 80 zł 1 raz na 3 lata
Monookulary (Lunety) 350 zł 1 raz na 5 lat
Okulary lupowe 350 zł 1 raz na 5 lat
Okulary lornetkowe do bliży 350 zł 1 raz na 5 lat
Okulary lornetkowe do dali 350 zł 1 raz na 5 lat
Biała laska 100 zł 1 raz na 6 miesięcy

 

 1. Uprawnienia dotyczące zaopatrzenia w pomoce optyczne regulują:
 • U. z dn. 17 grudnia 2013, poz. 1565 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2013
  „W sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie”
 • Wykaz pomocy optycznych zaakceptowanych przez NFZ (załącznik do umowy z NFZ)
 1. Istnieje możliwość uzyskania dotacji z MOPS, PFRON, PCPR na pomoce, których cena jest wyższa niż refundacyjna oraz na pomoce nieoptyczne.
 2. Pomoce Optyczne uznawane są za sprzęt rehabilitacyjny istnieje więc możliwość odliczenia tego zakupu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi podatkowej.

 

Pomoce nieoptyczne poprawiające funkcjonowanie wzrokowe i samodzielność pacjenta:

 

 1. Okulary z filtrami medycznymi od 450 do 580 nm (tzw. blue-blokery)
 • Chronią przed szkodliwym dla wzroku promieniowaniem ultrafioletowym (UVA i UVB) oraz eliminują z widma światła fioletowego aż do niebieskiego i zielonego
 • Zmniejszają uczucie oślepienia
 • Poprawiają widzenie poprzez wzmocnienie kontrastu
 • Są niezastąpioną pomocą dla osób z ekstremalnym światłowstrętem
 1. urządzenia związane z oświetleniem oraz jego regulacją: lampy, latarki, żaluzje, rolety
 1. pulpity czytelnicze, podkładki z klipsem,
 2. książki i czasopisma z powiększonym drukiem, zeszyty z pogrubioną liniaturą
 3. barwne markowania (taśmy odblaskowe) – oznaczenia kontrastowe
 1. mówiące zegarki,
 2. telefony z powiększonymi cyframi i udźwiękowieniem
 3. mówiące termometry, ciśnieniomierze, glukometry, wagi
 4. dozowniki na leki z oznaczeniami (kasetki, kroplomierze)
 5. linijki, miarki z powiększonymi + wypukłymi oznaczeniami
 1. specjalne igły do szycia
 2. kasetki do segregacji pieniędzy
 3. czujniki poziomu cieczy, kolorów itd.
 4. urządzenia optoelektroniczne i elektroniczne np.: komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem (powiększającym, udźwiękowionym) , myszki, powiększona klawiatura, lupy elektroniczne, odtwarzacze książek mówionych, urządzenia typu autolektor – skanujące i czytające tekst.
facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra