Retina AMD Polska

Podziękowania otrzymane po rozliczeniu dotacji

Z przyjemnością cytujemy list otrzymany po rozliczeniu dotacji przekazanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z
Funduszy EOG.

 

referencje-E3-2288-Retina-AMD-Polska“Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, że pozytywnie zostało zakończone rozliczenie przyznanej dotacji. Końcowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało przyjęte oraz przekazana została ostatnia rata dotacji.
Przypominamy, że zgodnie z umową zobowiązani jesteście Państwo do przechowywania dokumentacji związanej z dotacją przez 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu.
Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę przy realizacji projektu – rzetelne, precyzyjne i terminowo składane sprawozdania, dobrą i sprawną komunikację, informowanie o przebiegu projektu oraz za życzliwość.
Udało się Państwu przeprowadzić pierwszy kompleksowy audyt systemu leczenia osób tracących wzrok z powodu wAMD, wydać obszerny, oparty na dowodach raport – białą księgę zawierającą propozycje różnych zmian dotyczących funkcjonowania osób dotkniętych tą chorobą oraz opracować poradnik dla pacjentów. Z powodzeniem zorganizowali Państwo cykl okrągłych stołów w środowisku lekarzy okulistów, decydentów i pacjentów w całej Polsce, uruchamiając debatę na temat dostępności leczenia.
Gratulujemy przeprowadzonych z powodzeniem działań i życzymy wytrwałości i sukcesów dalszych działaniach na rzecz poprawy dostępności leczenia i rehabilitacji osób z wAMD.
Z poważaniem,”

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra