Retina AMD Polska

Ankiety pilotażowe – wysiękowe AMD

Zgodnie z ustalonym przez nas harmonogramem prace związane z projektem rozpoczęliśmy od przygotowania ankiety pilotażowe j- wywiadu z 20 pacjentami z różnych województw w Polsce, chorującymi na wysiękową postać AMD.

Dzięki długim rozmowom telefonicznym z chorymi mogliśmy dogłębnie poznać różnorakie problemy z jakimi borykają się pacjenci.
Dziękujemy serdecznie naszym rozmówcom, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami.

Na bazie tych wywiadów opracowaliśmy ankietę główną z którą dotarliśmy do chorych we wszystkich województwach w Polsce. Odpowiedzi uzyskaliśmy od prawie 400 chorych na wysiękowe AMD.

Wszystkim bardzo dziękujemy!

“Społeczny audyt leczenia wysiękowej postaci AMD w Polsce”.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

logotypy_

 

 

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra